Voortgangsupdate Verkenning Zeven Dalen Project in Valkenburg

Carlene Meertens 05-02-2024 47 keer bekeken 0 reacties

Aan het begin van het nieuwe jaar geven we u graag een update over de stand van zaken. Er zijn belangrijke stappen gezet.

In 2023 lanceerden we het Water in Balans project Valkenburg, waarbij we eind augustus kaarten verspreidden onder de bewoners met een verwijzing naar een kennisgeving en een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. Talrijke reacties stroomden binnen, waarbij velen waardevolle informatie deelden over wateroverlast in het gebied. Deze inbreng vormde de basis voor een kaart met zowel kansen als knelpunten.

In het najaar van 2023 zijn we gestart met het uitwerken van voorrangsmaatregelen in het gebied. Dit omvat maatregelen om bestaande buffers te verbeteren en indien nodig uit te breiden. Ontwerpen voor aanpassingen aan meerdere buffers zijn opgesteld en besproken met partners en omwonenden. De ontvangen feedback heeft geholpen de ontwerpen verder te verfijnen. Inmiddels zijn locaties ingemeten, onderzoeken naar archeologie en onontplofte oorlogsresten zijn uitgevoerd. Onderzoeken naar ecologie, bodemopbouw en bodemkwaliteit zijn nog gaande.

In 2024 ronden we de ontwerpen voor de voorrangsmaatregelen af. In het voorjaar organiseren we een bewonersbijeenkomst om de plannen te presenteren, waarvoor u tijdig wordt uitgenodigd.

Naast de voorrangsmaatregelen starten we een brede verkenning naar oplossingsrichtingen in het projectgebied. De komende weken voeren we gesprekken met overheden, bedrijven en bewoners om input te verzamelen voor mogelijke oplossingen tegen wateroverlast. Tot eind maart worden deze oplossingsrichtingen geëvalueerd en in het voorjaar en de zomer samengebracht in verschillende varianten. Deze varianten worden beoordeeld op hun effectiviteit in het verminderen van wateroverlast, waarbij we opnieuw de betrokkenen raadplegen en de omgeving breed informeren.

We waarderen de betrokkenheid van de bewoners bij het verminderen van wateroverlast. Dit jaar verzamelen we op verschillende manieren informatie uit het gebied, maar wellicht spreken we niet met iedereen. Heeft u ideeën voor oplossingsrichtingen, deel deze dan met onze omgevingsmanager Mike Verkaik via telefoon of e-mail. Uw inbreng blijft cruciaal voor het succes van het project.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen