Herinrichting Vlootbeek door natuurgebied Reigersbroek en landgoed Rozendaal

Door het natuurgebied Reigersbroek en landgoed Rozendaal stroomt de Vlootbeek. De Vlootbeek voldoet ter plaatse niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk watersysteem. Deze eisen zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voor het traject vanaf de A73 tot aan de Linnerweg is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de Vlootbeek nu al voldoet aan de eisen van de KRW.

Projectdoel
Het doel is het natuurlijke systeem van de Vlootbeek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie, vismigratie en de cultuurhistorie. De plannen voor de herinrichting worden afgestemd op de natuurontwikkeling binnen het natuurgebied Reigersbroek en het landgoed Rozendaal.
 
Wat willen we doen ?
  • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Vlootbeek natuurlijker in te richten;
  • Onderzoek naar, en herstel van vismigratie in het stroomgebied van de Vlootbeek;
  • Onderzoeken in welke mate het traject van de Vlootbeek vanaf de A73 tot aan de KRW voldoet.
 
Hoe doen we dat ?
De eerste stap binnen dit project is het komen tot een schetsontwerp. Dit schetsontwerp moet duidelijk maken welke maatregelen nodig zijn en waar we welke maatregelen willen nemen.
Bij het opstellen van een schetsontwerp houden we nadrukkelijk rekening met de gebiedskennis, de wensen en aandachtspunten van de omgeving. Hierdoor komen we achteraf niet voor verrassingen te staan. We betrekken de omgeving door persoonlijke gesprekken, inloopavonden, maar ook door het beschikbaar stellen van documenten en informatie via deze website.

 

Bewonersavond
Tijdens de 2e bewonersavond op maandag 2 oktober jongstleden hebben wij het schetsontwerp voor de herinrichting van de Vlootbeek gepresenteerd. Kijk onder 'documenten', hiernaast.

 

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen