Aanpak wateroverlast Schelkensbeek

Dit project is inmiddels afgerond. 

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en aanpassingen van het waterpeil van de Maas zorgden een paar jaar geleden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek.

Daar bovenop kwam een langdurige hevige regenbui in juni 2016. Die voor een extreem natte situatie gezorgd heeft, met alle gevolgen van dien. Dit was genoeg aanleiding om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, de gemeente Venlo, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de LLTB en andere betrokkenen worden een aantal knelpunten op de korte termijn opgelost en is het doel om tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied te komen.

Het gebied Schelkensbeek is aangewezen als een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen