Aanpak wateroverlast Schelkensbeek

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en de peilopzet van de Maas zorgden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek.

Een langdurige hevige regenbui zorgde in juni 2016 voor een extreem natte situatie. Genoeg aanleiding voor ons om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Beesel, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de LLTB en andere betrokkenen willen we een aantal knelpunten op de korte termijn oplossen en komen tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied.

Het gebied Schelkensbeek is aangewezen als een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >