Keutelbeek Geleen

Ruimte voor de Keutelbeek

Met de ontkluizing of het 'open maken' van de Keutelbeek willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg de Keutelbeek weer in het straatbeeld brengen. Om wateroverlast te voorkomen en het vuile en schone water van elkaar te scheiden wordt de Keutelbeek ontkluisd.

Plangebied

De Keutelbeek ontspringt in het Kelmonderbosch en stroomt vervolgens dwars door de kernen Beek, Neerbeek en Geleen. Buffer Spaans Neerbeek aan de A76 in Geleen is het startpunt van het plangebied. De uiteindelijke monding van de Keutelbeek is in de Geleenbeek bij Daniken.

Het kaartje toont het beoogde tracé en zoekgebied van de ontkluizing Keutelbeek Geleen.

Projectdoelen

Waar de Keutelbeek nu onder de grond stroomt kan deze niet zomaar boven de grond worden gelegd. Dat kan niet omdat hier woningen en/of gebouwen op staan. Ook het hoogteverschil zorgt ervoor dat bepaalde plekken niet geschikt zijn om een beek te laten stromen. Het kaartje toont het beoogde tracé met nog enkele zoekgebieden.

Op dit moment stroomt ook het vuile water door de overkluisde Keutelbeek. Met het ontkluizen gaat vuil van schoon water worden gescheiden. Bovendien krijgt het straatbeeld door het aan de oppervlakte brengen van de beek een positieve impuls.

Omwonenden, ondernemers en betrokkenen worden door gemeente en waterschap nauw betrokken bij de plannen om de beek meer ruimte te geven en wateroverlast te voorkomen.

Planning

In het eerste kwartaal van 2023 werken we de opgehaalde informatie uit naar mogelijke varianten. Deze stap noemen we ‘ontwerpen en afwegen’. De volgende stap is het maken van het schetsontwerp. Dit schetsontwerp lichten we graag toe op een informatieavond, die nog wordt gepland. We streven ernaar om deze stap in het tweede kwartaal van 2023 af te ronden.

 

                                                             ---------------------------------------------------

Laatste Nieuws

Tijdens de inloopmiddagen op 15 september en 6 oktober zijn goede gesprekken gevoerd met inwoners en geïnteresseerden uit de wijk. Het was mooi om de betrokkenheid vanuit de wijk te zien en de verhalen van de oorspronkelijke Keutelbeek te horen.  Ook hebben we gesproken over zorgen uit de wijk over deze ontwikkeling, zoals de rattenoverlast in de wijk, veiligheid, ongedierte en zwerfafval.

Behalve over de zorgen is er ook uitgebreid gesproken over de aandachtspunten vanuit persoonlijke ervaringen met inwoners van de wijk. Door te horen waar zij mogelijkheden zien of kansen, kan de beek beter worden ingepast in de wijk. Ook ideeën van hoe de aankleding van de beek eruit kan komen te zien werden gedeeld. Deze afbeelding geeft de opgeschreven input door de deelnemers weer. Op verzoek van verschillende mensen hebben we ook een kaart geüpload op de webpagina waarin de voorlopige route van de beek (tracé) ingetekend is.

Enquête resultaten 
Naast input geven via de inloopmiddag bestond er ook de mogelijkheid om een enquête in te vullen. Van de respondenten (38 in totaal) bleek dat 70% het bovengronds laten stromen van de Keutelbeek een goede ontwikkeling voor de wijk vindt. Ook de aandachtspunten en wensen die in de enquête benoemd zijn, worden meegenomen bij het maken van een schetsontwerp. De uitkomsten van de enquête zijn hier terug te lezen.

Planning voor 2023
Het najaar van 2022 stond in het teken van inventariseren van beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving en projectpartners. In het eerste kwartaal van 2023 gaan we deze opgehaalde informatie uitwerken naar mogelijke varianten. Deze stap noemen we ook wel ‘ontwerpen en afwegen’. De opvolgende stap zal het maken van een gedetailleerder ontwerp zijn; het schetsontwerp. Dit ontwerp lichten we graag toe op een informatieavond. Voor deze informatieavond zal u tijdig een uitnodiging ontvangen. We streven ernaar om deze stap in het tweede kwartaal van 2023 af te ronden. 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen