Noordal

Het Noordal is een afgebakend waterbassin dat regelmatig te maken heeft met wateroverlast. De waterproblematiek in het gebied gaan we aanpakken. Samenwerking hierbij is belangrijk. Er zijn verschillende gebiedseigenaren in het Noordal actief. Daarom willen we met dit project niet zoeken naar losstaande ingrepen maar naar de samenhang. Een belangrijke relatie hierin is ook de internationale samenwerking met België.

We hebben in het Noordal met verschillende problemen te maken.

Afname natuurkwaliteit

Het Natura2000 gebied in het Noordal wordt aangetast door met name de piekafvoeren van regenwater vanaf hoger gelegen (landbouw)gronden bij grote regenbuien. De instroom van enorme hoeveelheden water bij dit soort buien heeft inslijting van de beekbedding van de Noor tot gevolg, wat op den duur ten koste gaat van lokale natuurkwaliteit. Door het steeds dieper gelegen waterpeil zal de vegetatie geen water meer opnemen en kan de bijzondere natuurkwaliteit van dit broekbos binnen korte tijd verloren gaan. Bronbeken zijn van nature zeer ondiep gelegen. De oeverzone met een natuurlijke overgang tussen nat en droog is belangrijk voor de bronbeekorganismen. Inslijting van de bedding heeft dus ook nadelige gevolgen voor de ecologie.

Watervervuiling

Naast het instromend water vanaf de landbouwgronden is er ook problematisch hoog aantal overstorten per jaar vanuit o.a. het berg bezink bassin in het natuurgebied. Rioolwater spoelt bij overschrijding van het rioolsysteem direct in het natuurgebied en veroorzaakt een extra problematische hoge stroming. Ook het verharde oppervlak uit het dorp en de afstroom vanuit het landelijke gebied via het droogdal is onderdeel van dit probleem. Er is een duidelijke samenhang tussen de waterstromen en de overstortfrequentie en -volume. Een en ander dient integraal aangepakt te worden. In dit onderzoek gaan we niet verder in op de kwaliteit van het water. Watervervuiling zorgt ook voor een terugloop in biodiversiteit en is een relevante factor. Maar in dit onderzoek houden we deze factor voorlopig buiten beschouwing.

Afname landbouwopbrengst door klimaatverandering

Door het veranderende klimaat hebben boeren steeds vaker te maken met langere droge periodes en hevige piekbuien. Hierdoor groeien gewassen minder goed en is de opbrengst lager. Hoe we de juiste balans vinden tussen waterveiligheid en watergebruik is een complexe samenkomst van keuzes en beleid. Wat duidelijk is dat klimaatverandering daarin een nieuwe uitdaging vormt. 

Waterveilgheid

De overstromingen in Zuid-Limburg van vorig jaar staan nog vers in het geheugen. In de regio, maar ook in Noorbeek, zal de inrichting van het landelijke gebied moeten bijdrage aan een geleidelijke afvoer van het water en een veilig woonsituatie. Hiervoor zijn aanpassingen van de bestaande structuren nodig en is samenwerking vereist.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.