Welkom bij Met elkaar!

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier vind je de projecten waar je zelf een bijdrage kunt leveren aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Voor informatie over andere projecten van het waterschap ga je naar www.waterschaplimburg.nl

Het meeste op deze site is gewoon te gebruiken zonder inloggen. Wil je reageren of meedenken, dan vragen we je om je éénmalig te registreren. Als je ingelogd bent, kun je vervolgens met alle projecten meedoen.
Ik wil me aanmelden

Beek

In het verleden is er in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek meerdere malen wateroverlast ervaring. Waterschap Limburg onderzoekt samen met de gemeente Beek hoe de kans op wateroverlast in het gebied verminderd kan worden.

Bekijk het project

 

 

                    

 

Bosbeek Herkenbosch

Bosbeek Herkenbosch

Waterschap Limburg gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Bosbeek in Herkenbosch te herinrichten. De Bosbeek voldoet namelijk niet aan de eisen die horen bij een natuurlijk watersysteem.

Het gehele traject wordt onderzocht, van bron tot monding.

Bekijk het project

 

Eckeltsebeek        

De herinrichting van de Eckeltsebeek in 2006, aanpassingen van het waterpeil van de Maas, de aanwezigheid van een bever en landschappelijke veranderingen zorgden voor nieuwe omstandigheden rond deze beek. Bekijk het project >   

         

 

          

Einighausen

In Einighausen en omgeving ervaren inwoners en ondernemers overlast bij heftige buien. In 2016, 2021 en zeer recent werd er ernstige wateroverlast ervaren. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het aanpakken van deze overlast.  
Bekijk het project >     

    

Eygelshoven         

In het centrum van Eygelshoven en aan de Rimburgerweg (Landgraaf) ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige waterval. Vanuit hoger gelegen gebieden stroomt het water de kern van Eygelshoven in. Samen  met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het aanpakken van de overlast. 
Bekijk het project >       

 

 

Eys

Zoals in vele Zuid-Limburgse dorpen heeft ook Eys de afgelopen jaren meerdere keren veel last ondervonden van overvloedige regenval. In Eys is vooral sprake van een zogenaamd hellingknelpunt. Het regenwater stroomt met name van de noordhelling te snel de steile hellingen af, met overlast in Eys tot gevolg. Bekijk het project

  

                                     

Fietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad

Doel van het project is om een veilige fietsverbinding vanuit Parkstad naar het voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer te realiseren. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied meteen klimaatbestendig ingericht. 
Bekijk het project > 

 

Geleenbeek Daniken 

 

Sinds 2009 werkt Waterschap Limburg samen met gemeenten aan de ontwikkeling en herinrichting van het Geleenbeekdal van de bron in Benzenrade tot in Sittard. Onder de noemer ‘Corio Glana highlights’  is een aantal delen van het Geleenbeekdal inmiddels aangepast. Nu de beurt aan highlight 16 en 17. Bekijk het project >     

 Geleenbeek Sittard          

Door Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek voor wateroverlast zorgt. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg samen met de omgeving de Parklaan én de beek opnieuw inrichten. Bekijk het project > 

   

                                     

Geleenbeek Millen-Nieuwstadt

Het traject van de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen in de KRW (Kaderrichtlijn Water). Het waterschap wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Geleenbeek hier te herstellen.

Bekijk het project >      

   

 

Hegge

In het verleden heeft in Hegge meerdere keren wateroverlast plaatsgevonden. Tijdens de extreme hoosbuien van mei 2018 is opnieuw hevige wateroverlast ontstaan.De gemeente Beekdaelen erkent de problematiek en gaat samen met Waterschap Limburg in Hegge aan de slag om wateroverlast in het gebied te beperken.Bekijk het project >

Hekerbeekdal

De Hekerbeek ligt in Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Vanaf het plateau stroomt het water langs de Heek, de Hekerweg en de Hekerbeekweg naar Valkenburg. Bij hoosbuien kan er wateroverlast ontstaan. We willen met de gebruikers van het gebied ontdekken wat we daaraan kunnen doen. Bekijk het project >   

 

                                     

Keutelbeek


Met de ontkluizing of het 'open maken' van de Keutelbeek willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg de Keutelbeek weer in het straatbeeld brengen. Om wateroverlast te voorkomen en het vuile en schone water van elkaar te scheiden wordt de Keutelbeek ontkluisd.

Bekijk het project >

 

Lemiers


Gemeente Vaals en Waterschap Limburg (de verkenners) starten samen een project om Lemiers en Oud-Lemiers beter bestand te maken tegen hevige regenbuien door de klimaatverandering. Waterschap Limburg is hierbij de kartrekker. De Verkenners nemen het hele gebied onder de loep: ze gaan kijken naar maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beek zelf en naar maatregelen in het bebouwd gebied.

Bekijk het project >

 

Mechelderbeekdal

Waterschap Limburg gaat gezamenlijk met de Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Vaals en hopelijk met u als inwoner, ondernemer of belanghebbende de mogelijkheden onderzoeken hoe we het Mechelderbeekdal klimaatbestendig kunnen inrichten.  Bekijk het project >

                                     

Meerssen

Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen zijn we aan de slag met het aanpakken van de knelpunten. Dat doen we in verschillende fasen. Bekijk het project >     

Noorbeek

Waterschap Limburg gaat de regenwaterbuffer Sint Maartensweg optimaliseren. Dit project wordt als een voorrangsproject opgepakt binnen een grotere, integrale verkenning van het gebied en is een initiatief van Waterschap Limburg.  

Bekijk het project

 

Oirsbeek

In de regio Oirsbeek/ Amstenrade ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval. Het water dat vanuit het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in Oirsbeek en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen zijn we aan de slag met het aanpakken van de knelpunten. Bekijk het project >

Rode Beek 

De Rode Beek ontspringt zowel in Nederland als Duitsland. Een groot deel van de Rode Beek is opnieuw natuurlijk slingerend ingericht. De verkenning voor de inrichting van het laatste deel - tussen Millen en Susteren - gaat nu starten.

Bekijk het project >

Klicken Sie hier für die deutsche Seite.   

 

Schelkensbeek

De aanleg van de A73/A74, de herinrichting van beektrajecten en aanpassingen van het waterpeil van de Maas zorgden een paar jaar geleden voor nieuwe omstandigheden rond de Schelkensbeek.Dit was genoeg aanleiding om het gesprek tussen Waterschap Limburg en de omgeving te (her)openen. Samen richten we het gebied klimaatbestendig in.

Bekijk het project >

 

Simpelveld-Bocholtz

Waterschap Limburg is samen met de gemeente Simpelveld een project gestart vanuit het programma Water in Balans om samen met partners en betrokkenen wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Bekijk het project. 

 

 

Valkenburg

Waterschap Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul verkennen in zes dalen: Walemergrub, Scheumerbeek - Ransdalerweg, Kleingracht en Gerendals Vloedgraaf (Schin op Geul/Schoonbron) en Sibbergrubbe en Kattebeek (Sibbe en Valkenburg).

Bekijk het project

 

Vlootbeek

Door het natuurgebied Reigersbroek en landgoed Rozendaal stroomt de Vlootbeek. Het doel is het natuurlijke systeem van de Vlootbeek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Bekijk het project. 

Voerendaal

In het centrum van Voerendaal en in het gebied eromheen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval. Vanuit het programma Water in Balans is er een project opgestart om de wateroverlast in Voerendaal aan te pakken.

Bekijk het project. 

 

Wijnandsrade

Door de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in Wijnandsrade, Aalbeek en Hulsberg. Waterschap Limburg werkt in het programma Water in Balans samen met partners en betrokkenen om de wateroverlast te verminderen

Bekijk het project

 

 

Worm Rimburg

Rivier de Worm ontspringt in het Aachener Wald en mondt nabij Heinsberg uit in de Roer. Het hart van de Worm vormt voor de gemeente Kerkrade en Landgraaf de grens met Duitsland. Voor de Worm is de concrete opgave om variatie in het beekprofiel te krijgen en meer begroeiing langs de beek. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit en de omstandigheden voor plant en dier.

Bekijk het project

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen