Aanpak wateroverlast Eckeltsebeek

De herinrichting van de Eckeltsebeek in 2006, peilopzet van de Maas, de aanwezigheid van een bever en landschappelijke veranderingen zorgen voor nieuwe omstandigheden rond deze beek.

(Grond)waterpeilen zijn hoger dan voorheen. Als waterschap hebben we de afgelopen jaren diverse aanpassingen gedaan waarmee de problemen verholpen leken. De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn aanleiding geweest om het gesprek met de omgeving te (her)openen. Samen met alle betrokken agrariërs, de gemeente Bergen, Golfclub Bleijenbeek, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap, LLTB, Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek en andere betrokkenen  willen we een aantal knelpunten op de korte termijn oplossen en komen tot een klimaatbestendige inrichtingsschets en visie voor het gebied.

Het gebied Eckeltsebeek is aangewezen als een van de gebiedspilots van het programma Water in Balans. 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >