Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt

Een natuurlijkere Geleenbeek

De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade, nabij Heerlen en mondt ter hoogte van Stevensweert uit in de Maas. In de jaren ’50 is de Geleenbeek gekanaliseerd. Hierdoor is de natuurwaarde en waterkwaliteit sterk verminderd. Inmiddels zijn grote delen van de Geleenbeek hersteld en weer natuurlijk ingericht. Het traject van de Geleenbeek tussen Millen en Nieuwstadt echter niet. Dit traject voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen. Het waterschap wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Geleenbeek hier te herstellen.

Projectdoel

Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.  We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden (waar ze zich voortplanten).

Wat willen we doen ?

  • Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Geleenbeek natuurlijker inrichten;
  • Vismigratie in het stroomgebied van de Geleenbeek herstellen. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de Geleenbeek maar ook naar de mogelijkheid van een verbinding tussen de Geleenbeek en de Vloedgraaf.
  • Onderzoeken of er een regenwaterbuffer kan worden aangelegd om hiermee het aantal riooloverstorten te verminderen en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren.

Hoe doen we dat?

Met deze verkenning gaan wij de mogelijkheden voor een herinrichting van de Geleenbeek (traject Millen-Nieuwstadt) onderzoeken. We willen daarbij gebruik maken en rekeninghouden met de kennis, gebiedservaring wensen vanuit de omgeving. Daarom wordt bij deze verkenning de omgeving nadrukkelijk betrokken. Dit doen we door persoonlijke gesprekken, inloopavonden, maar ook het beschikbaar stellen van documenten en informeren via deze website. 

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen