Herinrichting Geleenbeek Parklaan in Sittard

Fijn dat je er bent! Je kunt zonder in te loggen alle stukken lezen. Wil je meedoen of reageren? Maak dan eerst een account aan.

Geleenbeek Parklaan

Ruimte voor de beek in de stad

Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in deze wijk in de binnenstad zorgt. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg daarom samen met de omgeving de Parklaan én de beek opnieuw inrichten. De beek wordt natuurlijker en klimaatbestendiger ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld. 

Plangebied

Het  onderdeel van de Geleenbeek dat wordt aangepakt, loopt van de Agricolastraat tot aan de Voorstad. Het traject vanaf de Agricolastraat tot aan de overkluizing bij de Wilhelminastraat is het meest kwetsbaar voor overstromingen. De beek ligt hier weliswaar vast in een betonnen bak, maar de vele bruggen over de beek stuwen het water op. Hierdoor kan het gebied tussen de Parklaan en Kastanjelaan bij heel extreem weer vanaf de Agricolastraat tot aan de Engelenkampstraat onder water lopen.

Projectdoelen

Door de beek en het beekdal ruim en klimaatbestendig in te richten, ontstaat een fraaie, groene verbinding door de stad. Deze draagt op natuurlijke wijze bij aan het bestrijden van klimaateffecten als wateroverlast, droogte en hittestress in de stad. Door maatregelen te nemen verbetert bovendien de waterkwaliteit, krijgen vissen weer ruim baan en wordt het beekdal opnieuw toegankelijk. Hiermee wordt een mooie bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de binnenstad.

Omwonenden, ondernemers en betrokkenen worden door gemeente en waterschap nauw betrokken bij de plannen om de beek meer ruimte te geven en wateroverlast te voorkomen.

Planning

Het project is gestart in september 2020. Op verschillende (online) bijeenkomsten (ook wel dialoogtafels genoemd) hebben we ideeën opgehaald bij bewoners van de Parklaan en Beukenlaan over de herinrichting van de Geleenbeek.

Corio Glana

De herinrichting van de Geleenbeek in het centrum van Sittard is onderdeel van de ontwikkelingsvisie voor het Geleenbeekdal: Corio Glana. Dit overkoepelende project richt zich op het herstel van de beek en het beekdal en op het ontwikkelen van een fraai aaneengesloten cultuurlandschap vanaf de bron van de Geleenbeek in Benzenrade tot in het Absbroeksbos in Geleen. Daarbinnen is volop aandacht voor recreatie, toerisme en landbouw.

De herinrichting in het centrum van Sittard wordt aangeduid als Highlight 20, Fase 2.

Water afkoppelen

Is uw tuin al Waterklaar?

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en wateroverlast. Tegelijkertijd zijn er ook perioden waarin het niet of nauwelijks regent. Zuinig omgaan met regenwater is belangrijk. Kijk voor ideeën op de website van waterklaar. Wist u dat er subsidie beschikbaar is voor het afkoppelen van regenwater? Bent u eigenaar van een woning van vóór 2000? Is die woning nog aangesloten op een regenwaterriool? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is maximaal 10 euro per vierkante meter ‘afgekoppeld oppervlak’. Wanneer u bijvoorbeeld een dak of verhard oppervlak van 40m² afkoppelt van het riool en loost op eigen terrein, bedraagt de subsidie hiervoor eenmalig 400 euro. meer informatie vind u op de website van de gemeente.

Je kunt zonder in te loggen alle stukken lezen. Wil je meedoen of reageren? Maak dan eerst een account aan.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen