Geul

Door klimaatverandering kan extreme wateroverlast vaker voorkomen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak. In juli 2022 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgericht. Hierin werken alle Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen. Het programma kijkt met een brede blik naar oplossingen om Limburg beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. Het kost tijd om dit op een goede manier te doen.

Wat gaat WRL doen?

Vanuit programma WRL werken de overheden samen aan fysieke maatregelen om extreme wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door het vergroten van de afvoercapaciteit of het aanleggen van waterbergingen, dijken, kademuren of schotten. WRL kijkt hierbij naar het hele gebied. Dit is belangrijk om te voorkomen dat maatregelen op de ene plek leiden tot extra risico’s op een andere plek. Het kan ook voorkomen dat er maatregelen worden genomen in gebieden waar geen overlast is, maar die wel helpen om andere gebieden beter te beschermen.

Meer informatie vind je op www.wachtnietopwater.nl 

De stroomgebieden van de Geul, de Geleenbeek en de Roer zijn het eerst aan de beurt. Deze gebieden zijn het zwaarst getroffen bij de overstromingen in juli 2021. Daarna volgen andere stroomgebieden. Bewoners worden betrokken bij het opstellen van plannen in hun woongebied. Ook werkt WRL nauw samen met de veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, natuur- en terreinbeheerorganisaties en internationale overheden. 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen