Kennisgeving

Waterschap Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul verkennen zeven dalen in de gemeente Valkenburg om te ontdekken hoe de wateroverlast bij hoosbuien kan worden aangepakt.  

Het veranderende klimaat en bijbehorende hoosbuien geven wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland. Met programma Water in Balans pakt Waterschap Limburg in samenwerking met gemeente Valkenburg deze problemen aan. De verkenning Valkenburg richt zich op de volgende dalen (zie ook de kaart):    

  • Schin op Geul: Walemergrub, Scheumerbeek (Valkenburgse deel), Ransdalerweg, Kleingracht en Gerendals Vloedgraaf.   

  • Valkenburg en Sibbe: Sibbergrubbe en Kattebeek.   

Met deze kennisgeving informeren we u hierover.   

Wie, wat, hoe en wanneer?  

In deze verkenning willen we met u (bewoners, gebruikers, eigenaren en bedrijven) nadenken over hoe we gevoelige dalen zo in kunnen richten dat ze de veranderende weersomstandigheden beter aankunnen. Het doel is om met u de wateroverlast in kaart te brengen en om ervaringen, kansen en knelpunten met elkaar te delen. Zo hopen we oplossingen te vinden die wateroverlast in de dalen en ook de versnelde afstroom naar de Geul verminderen en de leefomgeving verbeteren. Wateroverlast verminderen doen we samen, dus doe mee!  

Uw inbreng zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om ideeën en ervaringen met ons te delen. Dat kan via ons digitale platform, op (online) bijeenkomsten, bij inloopmomenten of in persoonlijke gesprekken. Hiervoor nodigen we u steeds tijdig uit. Zo kunt u meedenken over en meewerken aan de mogelijke oplossingen. We starten nu, in het najaar van 2023.   

Als eerste starten we met het uitwerken van voorrangsmaatregelen die we in het gebied zien. Voorrangsmaatregelen zijn maatregelen die we als waterschap kunnen nemen om onze bestaande buffers te verbeteren en om eventuele kansen voor uitbreidingen van de buffers in te vullen.   

Naast de voorrangsmaatregelen, starten we ook met onze gebied brede verkenning in de aangegeven dalen. We verwachten de verkenning in het najaar van 2024 af te ronden door een voorkeursvariant van maatregelen te bepalen. Waterschap Limburg besluit daarna over deze voorkeursvariant en legt dit vast in een formeel plan. Ook daar informeren we u over. U kunt niet meebeslissen over het plan, maar wel kenbaar maken of u het wel of niet eens bent met het plan. Uiteraard horen we graag veel eerder hoe het plan er volgens u uit zou moeten zien.  

Wat doen we niet?  

Deze verkenning richt zich niet op het voorkomen van overstromingen vanuit de Geul – al staan de opgaven niet los van elkaar. Voor de maatregelen die we bedenken in de aangegeven dalen, kijken we uiteraard wel naar de invloed die zij hebben op de waterstand van de Geul. Echter, de Geul-opgave is zo complex, dat deze niet plaatselijk kan worden opgelost. De Geul-opgave wordt opgepakt door het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg, WRL (www.wachtnietopwater.nl).   

Deze verkenning gaat ook niet over álle gevoelige hellingen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Voor het Hekerbeekdal hebben we al maatregelen bedacht; die werken we nu uit. En over enkele jaren pakken we nog een aantal gebieden op.  

 Maak uw eigen account aan op het platform  

We staan graag met u in contact. Daarvoor gebruiken we het digitale platform Met Elkaar: www.waterschaplimburg.nl/valkenburg. Maak alvast een account aan! Op dit platform verzamelen we informatie over het gebied, onze aanpak en documenten die daarbij horen. We plaatsen er verslagen van bewonersbijeenkomsten en we geven er antwoord op veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste stand van zaken.  

Liever persoonlijk contact?   

Vanuit Waterschap Limburg hebben we voor dit project een contactpersoon voor de omgeving. Op ons digitale platform Met Elkaar www.waterschaplimburg.nl/valkenburg vindt u de contactgegevens.   

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen