Terugkoppeling bewonersbijeenkomst 4 april

Carlene Meertens 12-04-2024 26 keer bekeken 0 reacties

Op donderdag 4 april 2024 vond de bewonersbijeenkomst plaats in de Kloosterkerk te Valkenburg, waarbij we u informeerden over de maatregelen die we gaan treffen om het risico op wateroverlast in het Hekerbeekdal te verminderen.

Tijdens de avond hebben we onze definitieve plannen toegelicht, waarvoor we eerder uw feedback hebben ontvangen. We waren verheugd om te zien dat er ruim 35 buurtgenoten aanwezig waren. De omgevingsmanager gaf een presentatie over de voorgenomen maatregelen en beantwoordde vragen uit het publiek.

De presentatie is terug te vinden via: https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/projecten/project+hekerbeekdal/documenten+hekerbeekdal/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2703676

Enkele punten die door het publiek aan bod kwamen:

  • Planning: De maatregelen zullen in één keer worden aanbesteed en de uitvoering staat gepland voor 2025.
  • Archeologisch onderzoek: Er is een onderzoek uitgevoerd naar eventuele archeologische vondsten in het gebied. De resultaten tonen aan dat er geen obstakels zijn voor de geplande werkzaamheden.

We danken iedereen voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Mocht u verdere vragen hebben of meer informatie willen ontvangen over het Water in Balans project Hekerbeekdal, dan kunt u altijd contact met ons opnemen met onze omgevingsmanager.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen