Aanpak verkenning Hekerbeekdal

Samen met de inwoners en belanghebbenden gaan Gemeente Valkenburg, Gemeente Voerendaal en Waterschap Limburg in het Hekerbeekdal de wateroverlast in kaart brengen, ervaringen met elkaar delen en oplossingen vinden die wateroverlast verminderen en die de leefomgeving verbeteren. Het resultaat van de verkenning is een voorkeursalternatief.

Hoe kunt je meedoen?
Om tot een voorkeursalternatief te komen, doorlopen we vanaf het voorjaar van 2021 drie stappen. 

1. Tijdens de inventarisatiefase gaan we het gesprek aan over wateroverlast en over kansen, knelpunten en oplossingen. Wij nodigen inwoners en belanghebbenden uit om deel nemen aan bijeenkomsten, inloopmomenten of persoonlijke gesprekken (fysiek of digitaal). Je kunt ook meedoen door je aandachtspunt op de digitale kaart te zetten.

2. In de oplossingsronde werken we de opgehaalde informatie uit. In samenspraak met inwoners en belanghebbenden in het gebied bekijken we hoe de aangedragen oplossingen passen bij het verminderen van wateroverlast, de leefbaarheid, het budget en de technische mogelijkheden.

3. Tot slot formuleren we een voorkeur voor de maatregelen in het gebied. We werken het resultaat van alle gesprekken en onderzoeken uit tot aanbevelingen die een plek krijgen in de Nota Voorkeursalternatief. Het zogeheten voorkeursalternatief presenteren we aan de omgeving (de terugkoppeling) en iedere betrokkene kan daar op reageren.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen