Voortgangsupdate

Carlene Meertens 05-02-2024 48 keer bekeken 0 reacties

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken.

Ruim een jaar geleden presenteerden wij tijdens een inloopbijeenkomst de ontwerpen met maatregelen voor verschillende deelgebieden in het Hekerbeekdal. Met de waardevolle feedback en informatie die we tijdens deze bijeenkomst ontvingen, hebben we in het voorjaar en de zomer de ontwerpen verfijnd. In juli organiseerden we een werkgroepbijeenkomst om samen met de omwonenden het ontwerp voor de Losbrouckbeek nader uit te werken. Gedurende het najaar hebben we overlegd met meerdere omwonenden in diverse deelgebieden om de ontwerpen af te stemmen. Dankzij deze gezamenlijke inspanningen liggen er nu ontwerpen waarmee we de wateroverlast effectief kunnen verminderen.

Tegelijkertijd zijn de gebieden nauwkeurig ingemeten en zijn er onderzoeken uitgevoerd op het gebied van archeologie en onontplofte oorlogsresten. Onderzoeken met betrekking tot ecologie, bodemopbouw en bodemkwaliteit zijn nog gaande. De resultaten van deze onderzoeken zijn van belang voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Vooruitblik

Met de resultaten die voortkomen uit de lopende onderzoeken ronden we de ontwerpen af. In het voorjaar organiseren we een bewonersbijeenkomst om de plannen te presenteren. U ontvangt tijdig een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Daarnaast worden de laatste details afgestemd met de grondeigenaren van de maatregellocaties, zoals de bereikbaarheid van het perceel tijdens de werkzaamheden. Vervolgens gaan we verder met het voorbereiden van de verschillende maatregelen. Het ontwerp wordt uitgewerkt tot officiĆ«le documenten, zodat aannemers kunnen inschrijven voor het werk. Op basis van deze inschrijvingen selecteren we de meest geschikte aannemer en vragen we de benodigde vergunningen aan. 

Dank voor uw betrokkenheid

Wij waarderen uw betrokkenheid en inzet om de wateroverlast in het Hekerbeekdal te verminderen. Wij blijven u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, Mike Verkaik, via telefoon of e-mail.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen