Werkgroepsessie in Hekerbeekdal

Carlene Meertens 18-07-2023 105 keer bekeken 0 reacties

Op dinsdagavond (4/7) vond er een succesvolle werkgroepsessie plaats in het Hekerbeekdal, waarbij omwonenden samenkwamen om het schetsontwerp voor de Losbrouckbeek (zijbeek van het Hekerbeekdal vanaf de Goudsberg) te bespreken.

Het doel van de bijeenkomst was om de maatregel zoals gepresenteerd op de bewonersavond in november verder uit te werken met de aanwonenden.

Tijdens de sessie kregen de aanwezigen een uitleg over de opgave die voorligt in de verkenning van Valkenburg en hoe het proces verder zal verlopen. Er werd ook gesproken over de recente hevige regenval in het gebied, waarbij opviel dat er redelijk wat water was afgevoerd vanuit een maisperceel aan de zuidwestelijke zijde van de Losbrouckbeek. Echter, er waren geen grote problemen gemeld door de aanwezigen als gevolg van de regenval. De aanwezigen hebben de schetsontwerpen bekeken en zijn samen het gebied ingegaan. Wel toont het de urgentie aan van het nemen van de juiste maatregelen.

De algehele conclusie van de avond was dat er over het algemeen geen noemenswaardige bezwaren waren tegen het huidige plan. Enkele aanvullingen en opmerkingen zijn verwerkt op de kaart. Zo ziet men bijvoorbeeld kansen om de overgroeide poel vrij te maken van begroeiing en vervolgens te gebruiken voor een dubbelfunctie van waterberging en ecologisch interessantere poel Het waterschap zal de planning voor dit gebied nu verder uitwerken. De uitgewerkte plannen zullen later dit jaar worden teruggekoppeld aan de omgeving.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen