Terugkoppeling digitale inwonersavond Hekerbeekdal 25 november 2021

Met Elkaar Beheerder 06-12-2021 191 keer bekeken 0 reacties

Op 25 november hebben wij een digitale inwonersavond georganiseerd over de aanpak van de wateroverlast in het Hekerbeekdal. Deze avond kon door de coronamaatregelen helaas niet fysiek plaatsvinden.

Inwoners konden zich inschrijven voor meerdere sessies. In totaal hebben wij 6 inwoners gesproken, verdeeld over 2 sessies. Dat zijn er niet zo heel veel, desondanks hebben we wel waardevolle input ontvangen en zijn er goede gesprekken gevoerd. Als u toch nog ideeën, vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager van het gebied.

Juli 2021
Er is veel regen gevallen in Zuid-Limburg afgelopen juli. In de Hekerbeek is het gelukkig goed gegaan. Dit biedt geen zekerheid voor de toekomst want iedere bui is anders. Als de piekbui op de verkeerde plek valt kan er nog steeds overlast ontstaan. Het systeem is ook na uitbreiding van buffer de Heek nog niet helemaal op orde en daarom zijn we bezig met deze verkenning. We zien in onze modellen namelijk dat de Hekerbeek gevoelig is voor intensieve kortstondige buien, ofwel in korte tijd valt er relatief veel neerslag die vanwege het heuvellandschap snel tot afstroming komt. Vooral korte hevige buien met zware pieken (veel mm in korte tijd) zorgen in het Hekerbeekdal voor problemen. De bui die tijdens de watercrisis van juli 2021 in het Hekerbeekdal is gevallen is een meer constantere bui met minder mm per uur. De bui waar wij ons op voorbereiden kent een factor klimaat, dat wil zeggen dat we rekenen met een bui zoals het klimaat in 2050 is (volgens berekeningen). De bui is 47/mm in 2 uur (dit is een bui die gemiddeld eens in de 25 jaar voorkomt in 2050). We willen minimaal een bescherming op dit niveau bereiken maar het liefst natuurlijk meer.

We hebben in de sessies een aantal kaarten van het gebied laten zien:

Basiskaart van het Hekerbeekdal (bekijk deze kaart als pdf onder Documenten):

De stroombanen van de Hekerbeek (bekijk deze kaart als pdf onder Documenten):

En een waterdieptekaart bij een bui die gemiddeld genomen 1 keer in de 25 jaar voorkomt (bekijk deze kaart als pdf onder Documenten):

Deze afbeeldingen zijn ook als pdf te downloaden onder het kopje Documenten (dan kunt u beter inzoomen).

Opmerkingen
We hebben ook waardevolle opmerkingen ontvangen van meerdere inwoners, zoals:

 1. Hoe ouder weilanden zijn, hoe meer sponswerking ze hebben. Het bodemleven stijgt daardoor, de bodem krijgt een beter vochtvasthoudend vermogen.
 2. Zorg dat de sloten opengehouden worden. De grond absorbeert veel water.
 3. Vroeger ging het wel vaker mis maar sinds de aanleg van dubbele rioleringsbuizen en de regenwaterbuffers ervaren we niet zoveel wateroverlast meer.
 4. De Hekerbeekweg (rechter gedeelte) is één grote natuurlijke buffer.
 5. Als agrariërs willen wij zeker meewerken, echter de inspanning houdt een keer op en er moet ook wat tegenover staan.
 6. Vanuit de Boschweg komt ook enorme waterstroom, het rooster eronder is niet voldoende.
 7. Mensen begrijpen maar zelden dat zij een belangrijk stuk zijn in het geheel. Het moet een taak zijn om samen op te trekken. Op plekken waar buffers zijn, lijkt dat nu niet meer nodig.
 8. Permanent grasland is altijd goed.
 9. De overkluizing is te klein.
 10. Is het mogelijk om graften terug te brengen om afstroom te remmen?
 11. Je moet boeren wel compenseren voor wat ze inleveren.
 12. Met de verplichte ruilverkaveling zijn landschapselementen gerealiseerd die waanzin zijn. Er is niet overlegd met de boeren. We moeten dit samen doen.
 13. Ook de kennis van boeren inzetten.
 14. Zo hoog mogelijk ingrijpen, de gepresenteerde ideeën lijken nu vrij laag gelegen.
 15. Tip: oude kaarten erbij zoeken.
 16. Er komt een nieuwe generatie en wat weg is, is weg. Er moet meer aandacht komen voor hetgeen er nu al is, en dat onderhouden. Dingen verdwijnen, niemand heeft dat in de gaten.

Er zijn goede ideeën aangedragen om water beter vast te houden bij de oorsprong. Vooral hogerop in het Heuvelland richting Klimmen, de bewoners vonden dat we hier te weinig kansen hebben ingetekend. Hier waren we positief verrast over.

Vervolg
Wij gaan met al uw aangedragen punten aan de slag en zetten alle aangedragen punten op de digitale kaart. Heeft u nog meer aandachtspunten of ideeën? Voeg deze dan ook toe op de kaart. We gaan met de kennis van de bijeenkomst het verkenningsproces verder op poten zetten en daar ook in intensiveren om samen met de omgeving tot een Voorkeursalternatief te komen. Dat doen we samen met een adviesbureau. Hiervoor gaan we diverse keukentafelgesprekken voeren en zullen er nog bijeenkomsten plaatsvinden. Houd deze site in de gaten!

Wij zijn dus nog niet klaar in het Hekerbeekdal, en komen graag met u in contact!

Tevredenheidspanel
Wij stellen uw mening altijd op prijs; daar kunnen wij immers van leren! Wilt u af en toe uw mening geven over hoe wij u betrekken bij de plannen? Meld u dan aan voor het tevredenheidspanel Hekerbeekdal. U ontvangt dan per e-mail een paar keer een korte vragenlijst.
Aanmelden kan op www.uwmeningtelt.nu/hekerbeekdal of scan deze qr-code:

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen