Uitvoering

Update juli 2023: De werkzaamheden aan de regenwaterbuffer Vijlenstraat zijn inmiddels afgerond.

De aanleg van de regenwaterbuffer Vijlenstraat te Vijlen is een deelproject van de grote verkenning Mechelderbeekdal. De verkenning Mechelderbeekdal is eind 2021 gestart om het regionale watersysteem klimaatbestendig in te richten en te laten voldoen aan de provinciale normering. Vanwege de grote opgave en de langere doorlooptijd van de verkenning wordt dit deelproject vooruitlopend op het integrale plan uitgewerkt.

De maatregelen die getroffen worden voor realisatie van de regenwaterbuffer Vijlenstraat zijn tweeledig:

  • 1. de aanleg van een regenwaterbuffer van circa 5.000 m³ en
  • 2. maatregelen om het water vanaf de openbare weg en vanuit de beek richting de buffer te geleiden.

De maatregelen t.b.v. punt 2 betreffende het aanpassen van de wegverkanting en het aanpassen van de duiker onder de Vijlenstraat zijn door de gemeente uitgewerkt en zijn geen onderdeel van dit projectplan.

De aanleg van de regenwaterbuffer heeft als doel om lokaal wateroverlast te beperken en tevens draagt het bij om het risico van wateroverlast vanuit de Mechelderbeek in de kern van Mechelen verder te beperken.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen