Verkenningenproces

De gemeente Beekdaelen erkent de problematiek en gaat samen met Waterschap Limburg in Hegge aan de slag om wateroverlast in het gebied te beperken. We inventariseren de belangrijkste knelpunten en we gaan samen aan de slag met nieuwe manieren van werken. Denk hierbij aan het samen met gemeenten aanpassen van de ruimtelijke inrichting in steden en dorpen. Als waterschap kunnen we dit niet alleen; we doen dit met en voor de omgeving in co-creatie, co-realisatie en co-beheer. Om dit te bereiken, draaien wij met onze partners aan zes spreekwoordelijke knoppen:

Knop 1 Landelijk / buitengebied

Knop 2 Stedelijk / bebouwd gebied

Knop 3 Watersysteem / beken en beekdalen

Knop 4 Schade beperken eigen woning

Knop 5 Ruimtelijke ordening

Knop 6 Internationale afstemming

De aanpak kan alleen slagen als we aan alle zes de knoppen tegelijk draaien. Één partij alleen kan de ambitie om wateroverlast drastisch te beperken niet waarmaken, daarvoor is iedereen hard nodig.

Knop_landelijkKnop_stedelijkKnop_watersysteemKnop_schadeKnop_ruimtelijkKnop_internationaal

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen