Nut & Noodzaak

Waarom een fietsverbinding  langs de Vijfbundersweg/Vrakelbergerweg en de Daelsweg?

Van de verbinding over de Daelsweg maken momenteel 250 fietsers gemiddeld per dag gebruik. Ongeveer de helft van dit aantal maakt tijdens de ochtend en avondspits gebruik van de weg. De weg heeft daarmee een belangrijke functie voor fietsverkeer in de regio.

Ook gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van deze route. Door het gebrek aan ruimte en de grote helling is deze situatie gevaarlijk. We gaan ervoor zorgen dat de verschillende verkeersdeelnemers hun eigen verkeersruimte hebben, dit noemen we ontvlechting van het verkeer.

Van de Vijfbunderweg – Vrakelbergerweg (Ruilverkavelingsweg) maken dagelijks gemiddeld 500 fietsers. Deze weg heeft een belangrijke functie in het dagelijks fietsverkeer in de regio. Ook hier maakt gemotoriseerd verkeer gebruik van de weg. Door het bochtige karakter, beperkte breedte van de weg en de hoge snelheden komen hier vaak zware ongevallen voor. Om de fietsers een veilige plek te bieden heeft de aanleg van een vrijliggend fietspad de voorkeur. Vrijliggende fietspaden zijn geen onderdeel van de rijbaan.

Landbouwverkeer

Naast een functie voor het fietsverkeer heeft de verbinding ook een functie voor het landbouwverkeer. De verbinding maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer waardoor landbouwverkeer gestimuleerd wordt om gebruik te maken van deze weg. Binnen dit Kwaliteitsnet is de wens om landbouwverkeer en fietsverkeer te scheiden.  

Watermaatregelen
Dit project is een uitgelezen kans om invulling te geven aan de wateroverlast opgave in het Heuvelland. Het realiseren van waterbergingsmaatregelen langs de nieuwe fietsverbinding draagt bij aan:

> het beperken van de wateroverlast te Etenaken;
> het beperken van de wateropgave vanuit de Geul in Schin op Geul en Valkenburg.

Etenaken, een bekend wateroverlastknelpunt waar in het verleden (2014, 2016 en 2018) ook al wateroverlast opgetreden is. Waterschap Limburg werkt vanuit het programma Water in Balans mee aan dit project.  

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen