Wat vind jij van het definitief ontwerp?

Op 22 maart 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door alle partners. Hierna is begonnen met het maken van een ontwerp waarbij de omgeving is betrokken

Op 30 januari 2019 hebben wij, in de Bernardushoeve in Ubachsberg, een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze inloopbijeenkomst was voor iedereen toegankelijk en direct betrokkenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de knelpunten en aandachtspunten besproken. 

Wij hebben jullie opmerkingen is overweging genomen. Het definitief ontwerp is inmiddels vastgesteld en presenteren wij in de onderstaande documenten.

We horen graag wat jullie ervan vinden. Een reactie kan je achterlaten door op de tekstballon te klikken, een reactie te schrijven en vervolgens op 'reactie plaatsen' te klikken. 

Wat gebeurt er nu met dit ontwerp? 
Voor meer informatie over de procedures en de laatste stand van zaken kijk bij het laatste nieuws.

 • Open de map Definitief ontwerp fietsverbinding Heuvelland-Parkstad

  Een momentje...

  Beneden vinden jullie het ontwerp van de fietsverbinding. De projectleider geeft graag wat extra uitleg bij de tekeningen:

  Als we rijden  vanuit de Klapstraat van Wijlre naar Vijfbundersweg, dan treffen we  in de nieuwe situatie  fietsstroken aan beide kanten van de rijbaan. Hierdoor krijgt de fietser een herkenbare plek op de rijbaan.

  We gaan verder voorbij de laatste hoeve aan de rechterkant. We rijden hier door een sluis en daarmee de bebouwde kom uit. Ter hoogte van deze sluis begint ook het vrijliggend fietspad.

  Vanaf dit punt ziet de indeling er in de nieuwe situatie als volgt uit:
  > De rijbaan heeft een breedte van 6 meter. Rechts van de rijbaan bevindt zich een variabele tussenberm met een minimum breedte van 2 meter.
  > Naast de rijbaan is het fietspad gesitueerd. Het fietspad heeft een breedte van 4 meter en wordt tweezijdig bereden.
  > Naast het fietspad is wederom een kleine berm met een nieuwe greppel.  Deze greppel is breder uitgevoerd dan de huidige greppel, om meer water te kunnen afvoeren.
  > Achter de greppel is een grasstrook gemaakt die dienst doet als erosieremmer, onderhoudspad en struinpad.

  Dit profiel vormt de basis van de nieuwe inrichting van Wijlre tot aan de Mingersborgersweg bij Ubachsberg. Langs dit fietspad worden, aanvullend op de bestaande regenwaterbuffers, vier extra regenwaterbuffers aangelegd . De buffers zorgen voor 20.000m3 extra buffering . Deze buffers worden geplaatst op hollende locaties in het landschap, waardoor we gebruik kunnen maken van het natuurlijke verhang en terreinreliëf.
  De nieuwe situatie wordt in zijn geheel landschappelijk aangekleed met groen in de vorm van hagen, struiken en bomen. Zo zorgen we voor een groene laag toegevoegd aan het bestaande landschap.

  Op de kruising met de Mingersborgerweg rijden we linksaf richting Ubachsberg. We gaan over de kruising met de kerkstraat via de Hunstraat-Dalstraat. Hier komen we aan bij de Daelsweg.

  Als we vanuit de Dalstraat de bebouwde kom uitrijden en de Daelsweg oprijden, dan treffen we een fietsoversteek voorziening aan in de vorm van een sluis. Ter plaats van deze voorziening steken fietsers over naar links waar het vrijliggende fietspad begint.

  Vanaf dit punt ziet de indeling er in de nieuwe situatie als volgt uit:
  > De rijbaan blijft dezelfde breedte van gemiddeld 5 meter behouden. Llinks van de rijbaan bevindt zich een tussenberm met een variabele afmeting. 
  > Naast de rijbaan het fietspad gesitueerd. Het fietspad heeft een breedte van 4 meter en wordt tweezijdig bereden.
  > Naast het fietspad is een berm met een variabele breedte.

  Rijden we verder naar beneden, dan laten we de weilanden en akkerlanden achter ons en komen we uit bij een grillig en groen gebied. Het fietspad blijft evenwijdig naast de weg gesitueerd, waardoor zo weinig mogelijk groen verloren gaat.

  In de scherpe bocht naar links richting Heerlen passeert het fietspad een groot Kalkovencomplex. Na dit punt buigt het fietspad en de weg uit naar rechts richting een weiland. Dit doen we om de aanwezige zeer kwetsbaar en waardevolle N2000 natuurwaarden te behouden.
  Het fietspad komt hier als het ware op de huidige weg te liggen en wordt opgeschoven tot aan de twee hoeves aan de rechterzijde , daar waar de weilanden en akkerlanden beginnen. De weg buigt hier terug naar zijn oorspronkelijke ligging.

  Het fietspad vindt hier verder zijn weg aan de linkerzijde richting de tunnel onder de A76 door richting Heerlen. Het fietspad wordt door de linker tunnelbuis gelegd. Na de tunnel blijft het fietspad aan de linkerzijde tot aan de John F. Kennedylaan doorgaan. Hier leggen we een oversteekvoorziening aan, waarbij de fietser op een bestaand tweezijdig fietspad uitkomt. Dit bestaande fietspad heeft een verbinding met het natuurtransferium van de Mondriaan Zorggroep.   

  Er zijn nog geen reacties.
 • Eerdere reacties tonen
  • 03 August 2020
   Is er eigenlijk enige discussie geweest hoe deze route binnen Ubachsberg moet verlopen? Misschien valt dit wel buiten het project, maar het ligt wel degelijk midden in de route. Op de verbinding Mingerborgerweg/Hunstraat liggen stukken straat die minder dan 6m breedte hebben.
  • Hans Senden 04 August 2020
   Het nieuwe fietspad loopt blijkbaar maar tot de boerderij van familie Höppener. Van de boerderij tot het spoorwegtunneltje is het smal, onoverzichtelijk en zeker in het tunneltje gevaarlijk. Regelmatig vinden er ( bijna) aanrijdingen plaats en ruzies in de tunnel ivm voorrang geven of niet. Wordt er ook nog iets gedaan aan de verkeersveiligheid in de tunnel, Klapstraat en het eerste stuk Ruilverkavelingsweg (geen fietspad) ?
  • Carlene Meertens 17 August 2020
   De route binnen de bebouwde kom van Ubachsberg (vanaf Dalstraat – Hunsstraat (inclusief kruising Kerkstraat) - kruising Mingerborgerweg-Vrakelbergerweg) behoort niet tot de project scope. Voor het kruispunt Hunsstraat-Kerkstraat-Mingersborgerweg is een apart onderzoek opgedragen aan het verkeerskundig adviesbureau om te bezien op welke wijze deze kruising veiliger gemaakt kan worden. De Dalstraat en het stukje Mingersborgerweg is 30 km zone binnen de bebouwde kom en voldoen aan de inrichtingseisen voor gemengd gebruik.
  • 24 August 2020
   @Hans Het vrijliggend fietspad begint i.d.d. achter het perceel van de familie Höppener. We willen de komgrens daarom ook verplaatsen, zodat het gedeelte vanaf de tunnel tot aan het vrijliggende fietspad een 30 km-zone wordt ( is nu 50 en 80 km/uur). De Klapstraat willen we tevens 30 km-zone maken ( is nu 50 km/uur), waardoor de snelheid omlaag gaat en veiliger wordt voor de fietser. Het tunneltje zelf is een ideale verkeersremmer. Maatregelen aan het tunneltje zelf zijn zeer beperkt, zoniet onmogelijk. We kunnen de verkeerssituatie (bebording/markering) duidelijker aangeven. De Klapstraat zelf valt buiten de projectscope, maar ook hiervoor worden plannen gemaakt om de veiligheid te verbeteren. Ook hier zijn de maatregelen beperkt, maar kunnen er naar onze mening kleine maatregelen getroffen worden die de situatie kunnen verbeteren. Mits de Raad extra budget ter beschikking stelt, worden de plannen voor de Klapstraat verder uitgewerkt en worden de bewoners hierbij betrokken.
  Er zijn nog geen reacties.
 • Eerdere reacties tonen
  • 03 August 2020
   Halverwege de Daelsweg ligt een oude verlaten fabriek (met perceel nummer 323 en ik denk huisnummer 1. Dit is een makkelijk toegankelijk open pand met instortingsgevaar. Het "tijdelijke" hekwerk maakt het totaal niet onmogelijk om het te betreden. Dit is natuurlijk een uitdagende plek voor kinderen, maar ook voor fietsers en wandelaars om even een kijkje te gaan nemen. Dat gaat natuurlijk goed totdat het instort. Nadat het fietspad is gerealiseerd ligt het helemaal dicht aan het pad. Kan dit gesloopt worden of kan het instortingsgevaar weggenomen worden?
  • Carlene Meertens 17 August 2020
   De in verval geraakte kalkovens aan de Daelsweg 1 te Voerendaal zijn toe aan revitalisering. Dit industriële complex (Rijksmonument) is bijzonder in zijn soort: op geen enkele andere plaats in Nederland heeft het industriële kalkbranden op een dergelijk grote schaal plaatsgevonden en zijn de ovens daarvan bewaard gebleven. Daarnaast valt dit kalkovencomplex op door zijn buitengewoon fraaie landschappelijke ligging. De herbestemmingsmogelijkheden zelf richten zich op de vraag in hoeverre het kalkovencomplex onderdeel kan gaan uitmaken van de voorgestane toeristisch-recreatieve ontwikkeling in het gebied, lokaal bekend onder de naam “Land van Kalk”. De eigenaar is verantwoordelijk voor het complex. Het is voor onbevoegde verboden het perceel te betreden. De omvang is zodanig dat onbevoegden redelijk gemakkelijk, doch onrechtmatig zich de toegang kunnen verschaffen. Het beveiligen van dit omvangrijke complex tegen onbevoegden is schier ondoenlijk. De huidige situatie is al vele jaren onveranderd en de gemeente heeft overleg met de eigenaar over het behoud van dit Rijksmonument.
  Er zijn nog geen reacties.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.