Update augustus

Carlene Meertens 16-08-2022 148 keer bekeken 0 reacties

Voor u ligt de zevende nieuwsbrief voor het project Fietsverbinding en Watermaatregelen tussen Heuvelland en Parkstad. Middels deze nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de actuele stand van zaken van het project.

Waar staan we?

Ruilverkavelingsweg

Met de bouwvakantie in zicht zijn we druk bezig met het afronden van het eerste deel van het nieuwe fietspad. Dit is inmiddels bestraat tot aan de Korenweg en met beton aangelegd tot aan de Kruishoeveweg. Daarnaast hebben we de rijbaan deze week voorzien van een nieuwe asfalt-onderlaag en tussenlaag tussen de kruising Mingersborg en Kruishoeveweg (zie foto 1 en 2).

 

Daelsweg

Recentelijk hebben we een paddenpoel aangelegd op één van de percelen aan de Daelsweg (zie foto 3). Een paddenpoel verhoogt de diversiteit aan fauna in het gebied. Niet alleen dienen ze als broedplaats voor padden, ook gebruiken vogels de poel voor drinkwater en dienen ze als leefplaats voor insecten. De aanleg van de paddenpoel is één van de laatste afrondende werkzaamheden aan de Daelsweg.

Klapstraat

Naast de RvK-weg, voeren we ook wegwerkzaamheden uit aan de Klapstraat in Wijlre. Inmiddels is de weg verbreed en is de drempel nabij Pauls IJs en Spijs verplaatst en is een deel van de rijbaan opnieuw geasfalteerd (zie foto 4).

Planning

Bouwvakantie

Van 5 tot en met 28 augustus werken we niet op de RVK-weg en Klapstraat. Op de RVK-weg en Klapstraat zijn nieuwe asfalt onder- en tussenlagen aangebracht, zodat beide wegen tot en met 4 september open zijn voor gemotoriseerd verkeer. Alle woningen en inritten zijn dan toegankelijk. Het nieuwe fietspad van de RVK-weg blijft wel afgesloten, omdat dit nog niet gereed is. Tussen 29 augustus en 5 september werken we wel aan de bermen, de watergang, het straatwerk van inritten en de buffers.

Na de bouwvakantie

Vanaf maandag 5 september pakken we de werkzaamheden aan de RVK-weg weer op. De Klapstraat sluiten we af tot en met 23 september. In deze periode brengen we daar de asfalt-deklaag, markering, putdeksels, keerwand, drempel en het straatwerk aan en straten we het trottoir aan de zijde van de woningen op diverse locaties opnieuw.

De RVK-weg tussen de Mingersborgerweg – Kruishoeveweg sluiten we af van 5 tot 12 september. Dan realiseren we de asfalt-deklaag inclusief markering. Op 12 september starten we met de werkzaamheden aan de RVK-weg tussen de Kruishoeveweg en spoortunnel. Dit betreft de laatste fase van de werkzaamheden. Dit weggedeelte is waarschijnlijk tot het einde van dit jaar afgesloten vanwege de werkzaamheden.

Omgeving

Direct aanwonenden updaten we telefonisch of fysiek over het werk en bereikbaarheid, en de omliggende omgeving blijft up to date via de BouwApp https://debouw.app/projects/fietsverbinding-heuvelland-parkstad/updates. Hierop hebben we inmiddels ruim 250 volgers.

Helaas hebben we op de RvK-weg regelmatig te maken met diefstal en vernieling. Dit gaat van brandstichting tot het weggooien van bouwhekken, tot aan het stelen van diesel en verkeersborden. De gemeente heeft ‘Handhaving’ ingeschakeld om het projectgebied buiten werktijd in de gaten te houden. Ook willen we u vragen om een oogje in het zeil te houden. Merkt u iets verdachts, meldt het dan via het algemene nummer van de politie (0900-8844).

Video 

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen