Nieuwsbrief juni

Carlene Meertens 07-07-2022 263 keer bekeken 0 reacties

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief voor het project Fietsverbinding en Watermaatregelen tussen Heuvelland en Parkstad. Middels deze nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de actuele stand van zaken van het project.

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief voor het project Fietsverbinding en Watermaatregelen tussen Heuvelland en Parkstad. Middels deze nieuwsbrief houden we u maandelijks op de hoogte van de actuele stand van zaken van het project.

Waar staan we?

Ruilverkavelingsweg

Inmiddels is het eerste gedeelte van het nieuwe fietspad aan de Ruilverkavelingsweg (RVK-weg) bestraat met betonstraatstenen. De stratenmakers zijn begonnen bij de kruising Mingersborgerweg en zijn druk aan het werk richting Wijlre. Het overige deel van het fietspad brengen we aan in beton. Dit zal later dit jaar gebeuren. Ook legden we afgelopen maand al een deel van de betonnen banden ten behoeve van het nieuwe fietspad aan. Zie dronefoto’s 1 t/m 3 voor de voortgang.

1
Afbeelding 1
Afbeelding 2 
Afbeeling 3 
Afbeelding 4
Afbeelding 4

De RVK-weg, gedeelte Mingersborgerweg tot aan Kruishoeveweg, is vanwege de werkzaamheden aan de rijbaan vanaf 20 juni 2022 afgesloten voor verkeer. Verkeer volgt dan een omleidingsroute die is aangegeven op omleidingsborden. Voor gemotoriseerd verkeer betreft dit de Ransdalerstraat, Midweg, Valkenburgerweg en Bergseweg. Fietsers gaan via de Breulsweg, Akerstraat, Frombergerweg, Afvaartweg en Heugdenweg.

Tegelijkertijd voeren we, in opdracht van gemeente Gulpen-Wittem, wegwerkzaamheden uit aan de Klapstraat in Wijlre. Dit zal duren tot aan de bouwvakantie zuid 2022 (start 6 augustus). Uit veiligheidsoverwegingen is de Klapstraat tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer volgt dezelfde omleidingsroute die geldt voor de RVK-weg. We hebben er bewust voor gekozen om de werkzaamheden aan de Klapstraat tijdens de afsluiting van de RVK-weg tussen de Mingersborgerweg-Kruishoeveweg uit te voeren, en niet tijdens de afsluiting van de RVK-weg tussen de Kruishoeveweg-Klapstraat. Zo zijn woningen aan de Vijfbundersweg continu via de RVK-weg bereikbaar.

Daelsweg

We zijn op de Daelsweg bezig met de laatste afrondende werkzaamheden. Het asfaltonderhoud dat de gemeente Voerendaal op delen van de Daelsweg uitvoerde, is afgerond (foto 4). De Daelsweg is sinds 10 juni 2022 weer open voor gemotoriseerd verkeer.

Nog meer nieuws over de Daelsweg: Afgelopen najaar, toen de Daelsweg deels open lag, voerde de Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Limburg enkele zondagen geologisch onderzoek uit aan de Daelsweg. De geologen verwachtten aanvankelijk vooral kalksteen te vinden, maar waren verrast toen ze behalve kalk ook de Formatie van Vaals aantroffen onder en naast het nieuwe fietspad. Concreet betreft dit de ‘Zand van Benzenrade’-laag, de bovenste en daarmee jongste laag uit de Formatie van Vaals. Deze wordt op ca. 76 miljoen jaar gedateerd, erg bijzonder dus.

Daarnaast troffen de geologen een scala aan kleine fossielen aan, waaronder twee haaientanden (foto 5), zeegrasbladeren (foto 6), eendenmossels (foto 7), koralen (foto 8) en een zeeslak (foto 9). Hoewel het vreemd lijkt dat er in dit gebied fossiele zeedieren gevonden zijn, is dit volgens de geologen logisch: “Toen het Zand van Benzenrade werd afgezet, lag wat nu Zuid-Limburg is in een ondiepe zee, redelijk dicht bij land,” aldus Eric Nieuwenhuis van de Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Limburg. Meer informatie over de geologie van dit gebied, vindt u op de website van Nederlandse Geologie Vereniging afdeling Limburg (https://geologie.nu/regionaal/ngv-afdeling-limburg-homepage/).

Afbeelding 5 
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8 
Afbeelding 9

 

Projectplanning

De komende maand zullen we met name verdergaan met het grondwerk, waaronder het ontgraven van de nieuwe sloten en het uitgraven van het tracé van het nieuwe fietspad. Na het uitgraven van het toekomstige fietspad, zullen we direct het beton van het fietspad aanbrengen. Het beton moet na het aanbrengen ca. vier weken uitharden, pas daarna is het beton geschikt voor verkeer. De rijbaan van de RVK-weg is tijdens het uitharden wel toegankelijk.

Omgeving

Communicatie

Direct aanwonenden updaten we telefonisch of fysiek over het werk en bereikbaarheid, en de omliggende omgeving blijft up to date via de BouwApp https://debouw.app/projects/fietsverbinding-heuvelland-parkstad/updates. Hierop hebben we inmiddels ruim 225 volgers.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen