Voortgang werkzaamheden Daelsweg

Carlene Meertens 04-11-2021 176 keer bekeken 0 reacties

Waar staan we?

De werkzaamheden aan de Daelsweg vorderen. Na voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van wegmeubilair en snoeien en verwijderen van bomen en beplanting, zijn we op 28 september gestart met het grondwerk. We begonnen bij de komremmer van Ubachsberg (foto’s 1 en 2) en werken zo richting Heerlen. Bij de kom van Ubachsberg leggen we momenteel de nieuwe fietsoversteekplaats en komremmer aan. Hierna beschrijven we de voortgang per onderdeel.

1.  

2.

Fietspad

De berm aan de noordelijke zijde van de Daelsweg (gezien van bovenaf) is inmiddels geheel uitgegraven ten behoeve van het nieuwe fietspad. Op foto’s 3, 4 en 5 is duidelijk te zien hoe breed de toekomstige Daelsweg wordt met het nieuwe fietspad ernaast. Het cunet is voorzien van een puinlaag waar het beton op kan worden aangebracht (foto 6).

3. 

4. 

5. 

6. 

Op woensdag 27-10 zijn we aan de zijde van Ubachsberg gestart met de aanleg van het beton (foto 7 en 8). Onze betonpaver brengt het beton aan, waarna we het beton zagen om krimpscheuren te voorkomen. Tot en met donderdag 28-10 leggen we het beton aan tot en met de zijweg Daelsberg.

7.

8.

Rijbaan

Tussen de huisnummers 12 en 14 verwijderden we het asfalt van de huidige rijbaan (foto 9). Omdat de nieuwe rijbaan hier wordt verbreed aan de rechterkant van de Daelsweg (gezien van bovenaf), hebben we het grasland van huisnummer 14 uitgegraven (foto 10). Hier hebben we de ondergrond klaargemaakt voor de aanleg van het nieuwe asfalt door het aanbrengen van de puinlaag (foto 11 en 12). Waar de huidige rijbaan lag, komt straks het nieuwe fietspad te liggen.

9. 

10.

11.

12.

Dassentunnel

De nieuwe dassentunnels zijn in week 40 geplaatst (foto 13 en 14). Dit zijn betonnen buizen onder de Daelsweg door die een veilige oversteekmogelijkheid bieden voor dassen in het gebied. De tunnel begint waar begroeiing in de berm stopt. Omdat de das altijd bescherming zoekt van begroeiing, zal hij uit natuurlijke overwegingen oversteken in de tunnels om op zoek te gaan naar begroeiing elders. Als de das deze tunnels eenmaal kent, zal hij hier blijven oversteken. Aan de uitgangen van de dassentunnels plaatsen we nog een aansluitend dassenraster, zodat de das niet per ongeluk op de weg terecht komt.

13.

14.

Omgeving

Communicatie
We ontvangen vanuit de omgeving weinig vragen en vooralsnog geen klachten. Direct aanwonenden updaten we telefonisch of fysiek over het werk en de omliggende omgeving blijft up to date via de BouwApp. Op de BouwApp hebben we inmiddels 66 volgers. Voorbijgangers op locatie spreken zich allen positief uit over het vrij-liggende fietspad en daarmee een verbeterde veiligheid van de Daelsweg.

Geologie
Het afgegraven talud tussen huisnummers 12 en 14 was voor enkele personen van de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) een goede gelegenheid om de geologische gesteldheid van het gebied te onderzoeken. De onderzoekers troffen een laag van de Formatie van Vaals aan, evenals fossielen en afdrukken van onder andere schelpen, slakken en plantenresten. Foto’s van de vondsten volgen nog.

Projectplanning

De planning voor de komende maand is als volgt:

 

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Week 48

1. Stellen banden asfaltrijbaan.*

           

 

 

 

 

2. Stellen banden inrit huisnummer 14. 16, 16a.**

 

           

 

 

 

3. Aanbrengen bestrating inrit huisnummer 14, 16, 16a.

 

 

3 dagen

 

 

4. Aanleg betonnen fietspad van zijweg Daelsberg tot J.F. Kennedylaan.

 

             

 

 

 

5. Aanleg rijbaan asfalt.

 

 

 Di, Wo  

 

 

6. Aanbrengen beton onder viaduct.

 

 

 

           

 

7. Plaatsen geleiderail tussen fietspad en rijbaan.

 

 

 

 

           

8. Plaatsen afrastering op perceelsgrenzen.

 

 

 

           

           

* De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

** Werkzaamheden die invloed hebben op de bereikbaarheid van de bewoners, stemmen we af met de betreffende bewoners.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen