Bewonersbrief

Carlene Meertens 25-08-2021 154 keer bekeken 0 reacties

Via deze brief informeren wij u over de voortgang.

Zoals u weet komt er een nieuwe fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad. De fietsverbinding loopt via de Ruilverkavelingsweg van Ubachsberg naar Wijlre en via de Daelsweg van Ubachsberg naar Welten.

De weg wordt veiliger en prettiger voor alle weggebruikers. Het tracé wordt opnieuw ingericht. Dat biedt kansen voor de omgeving. Zo worden er bijvoorbeeld maatregelen getroffen om wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering te verminderen.

Uitvoering
De werkzaamheden voor het realiseren van de nieuwe fietsverbinding liggen in handen van de firma Den Ouden Aannemingsbedrijf. Er wordt ook toezicht gehouden. Dat gebeurt door ingenieursbureau Geonius.

Fase 1

Daelsweg tussen Welten (Heerlen) en Ubachsberg (Voerendaal)

Wanneer?

september tot en met december 2021

Fase 2

Vrakelbergerweg / Vijfbundersweg tussen Ubachsberg (Voerendaal) en Wijlre (Gulpen-Wittem)

Wanneer?

februari 2022 tot en met december 2022

 

 

 

 

 

Planning
Binnenkort gaat de uitvoering van start. Het project bestaat uit 2 fases.

Communicatie gedurende de uitvoering
Waar gewerkt wordt, kan overlast ontstaan. Wij streven er vanzelfsprekend gezamenlijk naar om deze overlast voor iedereen tot een minimum te beperken. Inwoners en ondernemers die aan het tracé grenzen worden vlak voor de start van het werk nogmaals geïnformeerd per brief over de gevolgen en bijvoorbeeld omleidingsroute die worden ingesteld. Voor vragen, opmerkingen en/of klachten gedurende de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de firma Den Ouden: Tessa Guntlisbergen via e-mail: t.guntlisbergen@denoudengroep.com of telefoon: 06 4659 1317. U kunt ook de gratis ‘BouwApp’ voor dit project installeren. U ontvangt dan automatisch een melding bij ontwikkelingen. Verderop in de brief treft u een instructie aan.

Veilig alternatief
Met het aanleggen van een nieuwe fietsverbinding tussen het Heuvelland en Parkstad krijgt de regio een veilig alternatief voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer. Bij de aanleg van de fietsverbinding wordt het gebied klimaatbestendig ingericht. Het Waterschap realiseert verschillende waterbuffers langs de Ruilverkavelingsweg. Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem, Heerlen, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Bij het ontwikkelen van de plannen zijn buurtbewoners en belanghebbenden betrokken. Vanaf september 2020 lagen de plannen ter inzage. Omwonenden en/of belanghebbenden konden vragen stellen en reageren. Sommigen hebben daar gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: fwhp@voerendaal.nl. Kijk voor meer informatie waaronder de planning, de plannen én de laatste stand van zaken op https://metelkaar.waterschaplimburg.nl.
Klik op: Projecten
àFietsverbinding & watermaatregelen Heuvelland-Parkstad.

Namens de stuurgroep Fietsverbinding en Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad,

Met vriendelijke groet,


Dominic Neven
Projectleider Fietsverbinding & Watermaatregelen Heuvelland-Parkstad
Namens gemeenten Voerendaal, Heerlen en Gulpen-Wittem

Instructie BouwApp

Installeer de gratis BouwApp op uw telefoon. U ontvangt dan een melding als er ontwikkelingen zijn, wordt op de hoogte gehouden over de voortgang en wijzigingen in de planning en u kunt gemakkelijk informatie over het project opzoeken. Installeren werkt als volgt:

  1. Zoek via Google Play of in de App Store op ‘BouwApp’.
  2. Open de App en klik op ‘Ontdek’
  3. Zoek via de zoekfunctie naar ‘Fietsverbinding Parkstad-Heuvelland’
  4. Klik op het gele sterretje om dit project als favoriet te markeren
  5. Bij een nieuwe update ontvangt u automatisch een melding.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen