Vraag & antwoord

Carlene Meertens 09-11-2020 244 keer bekeken 2 reacties

Antwoorden op vragen over de fietsverbinding en watermaatregelen. Hieronder vindt u vragen en antwoorden die door jullie de afgelopen weken zijn gesteld.

Is er een landschapsplan / beplantingsplan?

Ja dat is er en maakt deel uit van het ontwerp. Daar waar mogelijk worden bomen en hagen toegevoegd en wordt zorggedragen voor een veilige afscherming van fiets/wandelverkeer t.o.v. de rijbaan.

Hoe zal de afwatering van de weg en het fietspad lopen?

Het water van de weg en fietspad tussen Ubachsberg en het perceel met de kalkovens, wordt naar de instroomput van het Waterschap geleid en komt vervolgens in de buffer Putberg van het Waterschap terecht. Het water vanaf het perceel met de Kalkovens tot aan het viaduct onder de A76 wordt geleid naar de greppel rechts en links van de weg en komt uiteindelijk terecht in de buffers van Rijkswaterstaat. Het weggedeelte dat wordt omgelegd, wordt uitgevoerd met verhoogde banden om het water naar de greppels te geleiden.

Wat gaan jullie doen bij de De Mingersborgweg-Mingersborg? Er mag daar ook wel iets gebeuren aan het fietsklimaat: bijvoorbeeld brede fietsstroken of een fietswegstatus.

Het traject binnen de bebouwde kom in Ubachsberg wordt apart in ogenschouw genomen, met name de kruising met de Kerkstraat door de betreffende wegbeheerder Voerendaal.

Dit wegdeel staat al op de planning, omdat er de komende jaren groot onderhoud staat aan te komen op de Mingersborgerweg en vanwege de  samenhang met het nieuwe fietspad Vrakelbergerweg. Daarom ligt er de opdracht voor een ontwerp/ontwikkeling voor het tussengebied tussen Vrakelbergerweg en Dalstraat. Dit ligt bij  RA Infra en het eerste resultaat volgt  binnenkort.

Wordt er ook iets gedaan aan de tunnelmond onder de A76?  Het ziet er ziet er afschrikwekkend uit.

Dit aandachtspunt is inderdaad aan de orde en in overleg met Rijkswaterstaat worden verbeteringen bezien.

De projectorganisatie, RWS en gemeente Heerlen zijn in gesprek om het viaduct te reinigen en te onderzoeken of het mogelijk is om de tunnel met ‘lichteffecten’ een vriendelijkere uitstraling te geven. Verven en/of bekleden zijn voor zowel RWS als de welstandscommissie van gemeente Heerlen geen optie.

Wordt er ook nog iets gedaan aan de verkeersveiligheid in de tunnel, Klapstraat en het eerste stuk Ruilverkavelingsweg?

We willen de komgrens verplaatsen, zodat het gedeelte vanaf de tunnel tot aan het vrijliggende fietspad een 30 km-zone wordt ( is nu 50 en 80 km/uur).
De Klapstraat willen we tevens 30 km-zone maken ( is nu 50 km/uur), waardoor de snelheid omlaag gaat en veiliger wordt voor de fietser. 

Is er eigenlijk enige discussie geweest hoe deze route binnen Ubachsberg moet verlopen? Op de verbinding Mingerborgerweg/Hunstraat liggen stukken straat die minder dan 6m breedte hebben.

De route binnen de bebouwde kom van Ubachsberg, vanaf Dalstraat – Hunsstraat behoort niet tot de project scope. Voor het kruispunt  Hunsstraat-Kerkstraat-Mingersborgerweg is een apart onderzoek opgedragen aan het verkeerskundig adviesbureau om te bezien op welke wijze deze kruising veiliger gemaakt kan worden.

De Dalstraat en het stukje Mingersborgerweg is 30 km zone binnen de bebouwde kom en voldoen aan de inrichtingseisen voor gemengd gebruik.

 Halverwege de Daelsweg ligt een oude verlaten fabriek. Dit is een makkelijk toegankelijk open pand met instortingsgevaar. Het "tijdelijke" hekwerk maakt het totaal niet onmogelijk om het te betreden. Dit is natuurlijk een uitdagende plek voor kinderen, maar ook voor fietsers en wandelaars om even een kijkje te gaan nemen. Dat gaat natuurlijk goed totdat het instort. Nadat het fietspad is gerealiseerd ligt het helemaal dicht aan het pad. Kan dit gesloopt worden of kan het instortingsgevaar weggenomen worden?

De in verval geraakte kalkovens aan de Daelsweg 1 te Voerendaal zijn toe aan revitalisering. Dit industriële complex (Rijksmonument) is bijzonder in zijn soort: op geen enkele andere plaats in Nederland heeft het industriële kalkbranden op een dergelijk grote schaal plaatsgevonden en zijn de ovens daarvan bewaard gebleven. Daarnaast valt dit kalkovencomplex op door zijn buitengewoon fraaie landschappelijke ligging.

De herbestemmingsmogelijkheden zelf richten zich op de vraag in hoeverre het kalkovencomplex onderdeel kan gaan uitmaken van de voorgestane toeristisch-recreatieve ontwikkeling in het gebied, lokaal bekend onder de naam “Land van Kalk”. De eigenaar is verantwoordelijk voor het complex. Het is voor onbevoegde verboden het perceel te betreden. De huidige situatie is al vele jaren onveranderd en de gemeente heeft overleg met de eigenaar over het behoud van dit Rijksmonument.

 

2  reacties

Rom Brans

07-03-22 om 11:38

Hoe wordt het verkeersstromen geregeld tijdens de reconstructie van de Vijfbundersweg/Vrakelbergerweg?

Carlene Meertens

16-03-22 om 16:17

Hi Rom, 

We voeren de werkzaamheden aan de Vijfbundersweg/Vrakelbergerweg in vijf verschillende fases uit, waarvan de weg alleen in de laatste twee fases (ca. juni – november) afgesloten is voor doorgaand verkeer. Eerst het gedeelte tussen de Kruishoeveweg en Mingersborgerweg, daarna het gedeelte tussen de spoortunnel en Kruishoeveweg. Het verkeer wordt omgeleid zoals gevisualiseerd op onderstaande afbeelding. Opritten van woningen en agrarische percelen houden we uiteraard, in afstemming met de eigenaren, bereikbaar.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen