Bestemmingsplannen liggen ter inzage

Carlene Meertens 08-09-2020 339 keer bekeken 0 reacties

Met ingang van 12 september 2020 tot en met 23 oktober 2020 kunnen de bestemmingsplannen cq het ontwerp-Projectplan Waterwet  en het ontwerp-leggerbesluit  worden ingezien.

Op 1 september 2020 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem en Heerlen en op 18 augustus 2020  het dagelijks bestuur van waterschap Limburg de ontwerpbestemmingsplannen cq het ontwerp-Projectplan Waterwet en het ontwerp-leggerbesluitvoor de fietsverbinding en de watermaatregelen akkoord bevonden.

Met ingang van 12 september 2020, gedurende een termijn van zes weken, tot en met 23 oktober 2020 kunnen de bestemmingsplannen cq het ontwerp-Projectplan Waterwet  en het ontwerp-leggerbesluit  - op afspraak – op het gemeentehuis respectievelijk het waterschapshuis worden ingezien en ze zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen.

Zienswijzen die betrekking hebben op ontwerpbestemmingsplandelen gelegen in de gemeente Gulpen-Witten, Heerlen of Voerendaal dienen gericht te worden aan de gemeenteraden van de betreffende gemeente en zienswijzen die betrekking hebben op het ontwerp-Projectplan Waterwet dan wel het ontwerp-leggerbesluit dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Limburg.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen