Wat betekenen Stikstof en PFAS voor dit project?

Carlene Meertens 22-07-2020 237 keer bekeken 0 reacties

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak met betrekking tot depositie van stikstof, hebben wij  ook de tijdelijke en permanente toename van stikstofdepositie voor deze ruimtelijke ontwikkeling onderzocht.

Tijdelijke toename van stikstofdepositie heeft betrekking op de verkeersbewegingen van bouwmaterieel en transport in de bouwfase van een project. Permanente toename heeft betrekking op de nieuwe situatie na de bouwfase van een project.

In het geval van het project fietsverbinding & maatregelen hebben we alleen te maken met tijdelijke toename in de bouwfase. Deze tijdelijke toename wordt gecompenseerd met de aangekochte gronden. Als gevolg van de functieverandering worden deze gronden uit agrarische productie genomen. Dit betekent een permanente afname van stikstofdepositie.
Er vindt geen permanente toename plaats van stikstofdepositie in de nieuwe situatie na de bouwfase.

PFAS
Ook in dit project dienen de PFAS waarden gemeten te worden in de ondergrond. Dit gebeurt in  juli en augustus  tijdens het uitvoeren van de bodemonderzoeken. Daaruit zal blijken of en zo ja hoe hoog de aangetroffen PFAS waarden zijn in de ondergrond.  Dit is met name relevant tijdens de bouwfase van het project en het indien noodzakelijk afvoeren van vrijkomende grond.

Natuurcompensatie en flora en fauna maatregelen
Binnen het project wordt het groen dat verloren gaat gecompenseerd door elders een perceel natuur in te richten. De intentie daarbij is om die compensatie aansluiting te laten vinden bij het projectgebied van de Daelsweg.

Daarnaast worden er maatregelen meegenomen op het gebied van Flora en Fauna. Er worden nieuwe faunavoorziening aangelegd waardoor dieren veilig kunnen passeren en de reeds bestaande voorzieningen worden opgewaardeerd en uitgebreid.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen