Hoe verloopt de procedure?

Carlene Meertens 22-07-2020 310 keer bekeken 0 reacties

Om uiteindelijk tot de aanleg van de fietsverbinding te komen doorlopen we een lange procedure. Lees hier over de stand van zaken.

Grondverwerving

Om de fietspaden en de waterbuffers te kunnen aanleggen ,dient er grond aangekocht te worden van aanliggende eigenaren. Voor de grondwerving hebben we een rentmeesterkantoor ingeschakeld. De basis voor de verwerving is vastgesteld in een grondverwervingsplan. We maken hierbij gebruik van kleinschalig kavelruil en rechtstreekse aankoop.

Procedures

Op dit moment worden de procedures voor het bestemmingsplanwijzigingen en projectplan waterwet voorbereid. In de bestemmingsplannen worden de bestemmingen gewijzigd van de aangekochte gronden en in het Projectplan Waterwet de aanpassing van het watersysteem vastgelegd. Bestemmingsplanwijzigingenvinden plaats op zowel het traject Daelsweg als de Ruilverkavelingsweg. Het Projectplan Waterwet heeft alleen betrekking op de Ruilverkavelingsweg.

We verwachten midden september de plannen te kunnen publiceren. Gedurende een periode van zes weken kan een ieder de plannen bekijken en indien noodzakelijk een zienswijze indienen. In november en december worden de zienswijzen behandeld en worden de plannen daar waar nodig aangepast.

Wanneer geen onverwachte zaken gebeuren kunnen de bestemmingsplannen in februari 2012 worden vastgesteld. Na het publicatie van deze besluiten is er nog zes weken de tijd om beroep tegen deze besluiten aan te tekenen. Wanneer geen beroep wordt ingesteld, zijn de plannen eind april onherroepelijk. 

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen