Noodmaatregelen Meerssen

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei is er op veel plekken wateroverlast ontstaan. De regenwaterbuffers in het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd tijdens de buien, maar door de buitengewone  intensiteit van de buien ontstond er toch wateroverlast. Daarom is het waterschap aan de slag met het nemen van noodmaatregelen in het Heuvelland om de overlast van mogelijke buien in de nabije toekomst te kunnen beperken.

In Meerssen plaatsen het waterschap en de gemeente vier tijdelijke gronddammen van ca. 1 meter hoog en één dam van zogeheten bigbags. Hiermee wordt een extra waterberging van in totaliteit 6.000 m3 gerealiseerd. De dammen komen op gronden van WML, gemeente Meerssen en Staatsbosbeheer. Ze blijven gedurende twee jaar intact, passen goed in het landschap en zijn bedoeld om de periode tot de aanleg van definitieve maatregelen vanuit de gebiedspilot Meerssen te overbruggen. De dammen zijn noodmaatregelen en geven tot op zekere hoogte een kleine verbetering van de situatie in Meerssen.
De maatregelen die nu worden uitgevoerd hebben geen verdere invloed op de ingezette maatregelen vanuit het actieprogramma Water in Balans.

Overige maatregelen die de gemeente Meerssen en het waterschap hebben getroffen:
- verlagen fietspad aan de Proost Beaufortstraat, hierdoor kan het water doorstromen richting de Geul.
- maatregelen bij parkeerplaats ’t Bergske zodat het water beter afgevoerd kan worden.
- verhogen landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen om het water tegen te houden. Het betreft een oppervlakte van 6.000 m2.
- aanleggen van een waterberging van 760 m3 bij het kindcentrum.
 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen