Bufferlocaties Meerssen

Op onderstaande kaart zie je de locaties waar het waterschap in 2019 buffers wil laten aanleggen (opgave: 90.000 m3 bij een bui die gemiddeld één keer in de 25 jaar optreedt), één van de maatregelen tegen het voorkomen van wateroverlast. De buffers bergen overtollig regenwater om het langzaam in de grond te laten infiltreren.


Van donderdag 18 juli tot en met 29 augustus 2019 liggen het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zes weken ter visie. Dat betekent dat in die periode zienswijzen kunnen worden ingediend. De documenten kunnen worden ingezien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/

Het Ontwerpprojectplan Waterwet en het bijbehorende ontwerpleggerbesluit voor de andere geplande regenwaterbuffers (fase 2) zullen in de loop van 2020 ter visie worden gelegd. De Rijksbijdrage die Meerssen eerder dit jaar ontving om wateroverlast tegen te gaan, heeft de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen planning in een stroomversnelling gebracht.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen