Aanpak wateroverlast Meerssen en Oirsbeek belangrijke stap dichterbij

09-02-2018 1325 keer bekeken 2 reacties

De aanpak van de wateroverlast in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade is een belangrijke stap dichterbij. Op 8 februari hebben negen partijen naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten voor deze buitengewoon grote opgave in de twee gemeentes.

De organisaties spreken af om zich samen in te zetten om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting te hebben gerealiseerd in Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade. Hierbij wordt de haalbaarheid onderzocht van het afkoppelen van publieke en private verhardingen, de aanleg van extra waterbuffers en het bergen van water in het landelijk gebied door onder meer landbouw en natuur. 

Betrokken organisaties
Onder het toeziend oog van verschillende inwoners van Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zetten op 8 februari de negen organisaties een handtekening onder een of beide intentieverklaringen. Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en Waterleidingmaatschappij Limburg. Voor Oirsbeek zijn betrokken: Gemeente Schinnen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten en Stichting Het Limburgs Landschap.

Evenwicht bewaren
De komende maanden worden deze doelstellingen verder uitgewerkt om in de zomer een samenwerkingsovereenkomst te sluiten tussen de organisaties. Gedeputeerde Daan Prevoo is blij met de ondertekening: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. Lokale wateroverlast gaan we de komende jaren daardoor veel vaker meemaken dan in het verleden. Daarom is het goed dat we hier, samen, een stap kunnen zetten in het bestrijden van die overlast. Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we het evenwicht bewaren tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en klimaatbestendigheid.”

Wateroverlast
De kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf gelijktijdig maatregelen treffen. De opgave is buitengewoon groot, waardoor externe financiering een noodzakelijke randvoorwaarde is. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, blijft er een restopgave bij zeer intensieve buien, die niet kan worden opgelost. Hiervoor zullen inwoners zelf maatregelen moeten treffen om eventuele schade te kunnen beperken.

Bestuurder Josette Van Wersch, Waterschap Limburg:
“Met deze intentieverklaringen ligt de weg vrij om samen echt iets te doen en tot gedragen oplossingen te komen. We beginnen met zaken die we heel snel kunnen realiseren. We werken hierbij vanuit het principe ‘zo snel als het kan, maar zo zorgvuldig als het moet’.”
 

2  reacties

Anoniem

15-03-18 om 14:21

Indien er meegedacht dient te worden met betrekking tot groendaken of het afkoppelen van daken, dan ben ik bereikbaar via mail. Ik ben al meer dan twaalf jaar actief op dit gebied en ben binnen ons bedrijf hier dagelijks mee bezig.
giel.sniedt@nophadrain.nl of tel 045 8200967

15-03-18 om 15:56

Beste Giel, hartelijk dank voor je reactie. Wij zullen dit verder bekijken en nemen bij interesse contact met je op!

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen