Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage

Eva Eigenhuijsen 17-06-2022 184 keer bekeken 0 reacties

De plannen voor 4 nieuwe regenwaterbuffers en vergroting van 3 bestaande buffers zijn ter inzage gelegd door het waterschap. Iedereen die geïnteresseerd is kan hiermee bekijken wat de volgende stap is die het waterschap zet in de gebiedspilot Meerssen van het programma Water in Balans.

Nieuwe waterbuffers aan de Visweg, Molenweg, Wijngaardsberg en Danielssteeg gaan een bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op wateroverlast in Meerssen. En bestaande buffers aan de Waterval worden effectiever doordat de bestaande dammen worden vergroot. 

Al deze plannen liggen per 15 juni ter inzage omdat het waterschap een projectplan waterwet nodig heeft om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-6898.html

Deze procedure moet volledig afgerond zijn voordat het waterschap een schop in de grond mag zetten. Iedereen kan de plannen inzien en als belanghebbenden dat willen kunnen zij een zienswijze indienen op deze plannen, zie toelichting in de publicatie.

Omdat het waterschap graag iedereen de mogelijkheid biedt om de plannen op afgedrukte kaart te bekijken, toelichting te vragen aan het projectteam en eventuele opmerkingen te maken organiseert het waterschap in juli een inloopbijeenkomst in Meerssen. De datum van deze bijeenkomst wordt komende week duidelijk en zal breeduit worden gecommuniceerd, uiteraard ook via Met Elkaar. Bij deze bijeenkomst zal ook de gemeente aanwezig zijn.

De ontwerpen zijn in mei 2021 tijdens een digitale bijeenkomst reeds toegelicht, er is weinig aan de ontwerpen verandert sindsdien. Het heeft een aardige tijd geduurd voordat alle gesprekken over benodigde grondposities positief waren afgerond, maar het projectteam is blij nu stappen te zetten richting daadwerkelijke uitvoering zodra de formele procedures positief zijn afgerond.

 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen