Project Pletsmolen / Watervalderbeek van start

Met Elkaar Beheerder 12-04-2021 396 keer bekeken 0 reacties

De laatste jaren treedt bij de Pletsmolen (en de Humcoverstraat) in Meerssen regelmatig wateroverlast op bij hevige buien. Tuinen en huizen komen onder water te staan. De gemeente Meerssen en het Waterschap Limburg nemen op een groot aantal plekken in en om het Watervalderbeekdal maatregelen om de wateroverlast tegen te gaan. Ook bij de Pletsmolen gaan we nu aan de slag.

Watervalderbeek duikt ondergronds bij de Pletsmolen

Bij de Pletsmolen ten noorden van het centrum van Meerssen stroomt de Watervalderbeek de bebouwde kom binnen. In een ver verleden was dit de plek waar de molenvijver van de Pletsmolen lag. Het terrein is ook nog in gebruik geweest als gemeentewerf (tot 1982). Ter hoogte van de Pletsmolen verdwijnt de Watervalderbeek ook uit het zicht en stroomt ondergonds verder door het centrum van Meerssen. Bij de Molenveldweg (ten zuiden van Meerssen) mondt de Watervalderbeek dan uit in de Geul. 

Het plan

In samenspraak met een werkgroep uit de buurt is de afgelopen jaren een ontwerp gemaakt voor dit gebied. Het plan voorziet in maatregelen om wateroverlast terug te dringen. En als er dan toch wateroverlast mocht optreden, wordt deze in goede banen te geleid om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De instroom van de overkluizing van de Watervalderbeek verplaatsen we naar de entree van het gebied. Deze kan daardoor beter worden aangesloten op het riool. Hierdoor verkleint de kans dat de instroomlocatie grote hoeveelheden water niet verwerkt krijgt. De Watervalderbeek wordt hiervoor een stukje omgeleid langs de oostelijke helling. Op deze manier krijgt de beek de ruimte om te zakken tot het niveau van de nieuwe instroom van de overkluizing. Hiermee ontstaat ook een groen bassin dat dienst gaat doen als waterbuffer en uitloopgebied voor de omwonenden.

Aan de noordzijde van het gebied bij 'Op de Beukel' krijgt de Watervalderbeek op een perceel van Waterschap Limburg meer ruimte om uit te stromen. Hierdoor loopt het water niet meer de tuinen in. In het tussengelegen gebied en direct bij 'Op de Beukel' komen keermuren om de tuinen ook daar te beschermen tegen hoogwater.

Het asfalt op het achterliggende terrein wordt verwijderd en vervangen door groen. Het pad aan de achterzijde van de woningen wordt vervangen door graskeien, zodat ook dit pad een groenere uitstraling krijgt.

Het hele tussenliggende gebied wordt ingezaaid met gras en bloemenmengsels en aangeplant met bomen. Hiermee leveren we zowel een bijdrage aan de biodiversiteit als ook aan het vergroten van de omgevingskwaliteit voor onze inwoners.

Definitieve ontwerp en impressies

Het definitieve ontwerp van het project Pletsmolen / Watervalderbeek kunt u hier bekijken. 

Planning

In week 14 starten we met het verwijderen van het asfalt. Dit is nodig om bodemonderzoek uit te voeren.

Tot aan de zomervakantie zal bodemonderzoek plaatsvinden en maakt een adviesbureau het bestek gereed. 

Voor de zomervakantie starten we de aanbesteding op, zodat in september de uitvoering kan starten. We hopen het project dan eind november gereed te hebben.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen