Eerste fase wateroverlastmaatregelen Meerssen afgerond

Met Elkaar Beheerder 04-12-2020 201 keer bekeken 0 reacties

Vandaag heeft aannemer Leenaerts uit Born de eerste fase van werkzaamheden afgerond die de wateroverlast bij hevige buien in Meerssen drastisch moeten verminderen. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaf in september het startsignaal aan de Visweg in Meerssen.

In de samenwerkingsovereenkomst die het waterschap samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd. De kans op wateroverlast bij een toekomstige hevige bui is nu al aanzienlijk minder geworden. De werkzaamheden zijn mede gefinancierd door een rijksbijdrage van 3 miljoen euro.

Mooie mijlpaal
Bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg en wethouder Gerard IJff ronden graag de eerste fase samen officieel af: “Het is een mooie mijlpaal”, zegt Van Wersch, “We zijn er nog niet, maar we kunnen met het afronden van deze werkzaamheden voor veel inwoners  gelukkig al heel wat zorgen wegnemen. We zetten als waterschap nu de volgende stappen maar gaan er ook vanuit dat de andere partijen en de inwoners van Meerssen ieder hun steentje bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast.” Wethouder Gerard IJff voegt hieraan toe: “Ik ben blij dat deze belangrijke eerste stappen zijn gezet in de strijd tegen de wateroverlast in Meerssen. Ondanks dat de overlast nu al aanzienlijk minder zal worden, kunnen we niet stil gaan zitten. We moeten sámen de schouders zetten onder verdere maatregelen. Ook onze inwoners dragen hier hun steentje aan bij door bijvoorbeeld hun perceel te vergroenen, te ontstenen of hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Samen gaan we deze strijd verder aan!”

Vervolg
In 2022 levert het waterschap nog eens 5 nieuwe regenwaterbuffers op en zijn de 3 nooddammen bij Waterval vergroot. Het waterschap werkt nu aan de voorbereiding van deze tweede fase.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen