In gesprek met bedrijven over biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptie

ProfielfotoKevin Heuts 16-01-2020 991 keer bekeken 0 reacties

Komende weken gaat stichting IKL in opdracht van gemeente Meerssen en Waterschap Limburg in gesprek met bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Bamford in Ulestraten, gemeente Meerssen.

Op die manier wil IKL onderzoeken hoe deze bedrijven denken over de onderwerpen biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie.

IKL voert deze gesprekken in het kader van het project ‘Biodiversiteit op bedrijventerreinen’ en het programma ‘Water in Balans’. Middels dit project wil de stichting het vergroten van biodiversiteit integreren met maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie en de bedrijfsontwikkeling. ‘’We streven naar een situatie waarbij natuur en economie samengaan én profijt van elkaar hebben’’, aldus projectleider Sandra van den Beuken. Door het gesprek aan te gaan met bedrijven wil IKL onderzoeken welke kansen er liggen om maatschappelijke opgaven samen met bedrijven op te pakken. Daarbij is het van belang om te weten welke onderwerpen nu en in de toekomst relevant zijn voor hun bedrijfsvoering.

Vervolgtraject
Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is om met de onderwerpen aan de slag te gaan start IKL een vervolgtraject op. Het beperken van hittestress of wateroverlast, de aanleg van groene elementen en het opwekken van energie zijn opgaven die opgepakt kunnen worden. Hiervoor zal IKL een integraal plan ontwikkelen.

Water in Balans
Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Wilt u meer weten over dit onderzoek of over het project ‘Biodiversiteit op bedrijventerreinen’ neem dan contact op met Sandra van den Beuken: s.vandenbeuken@ikl-limburg.nl.
Voor meer informatie over Water in Balans kunt u een kijkje nemen op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen