Inloopbijeenkomst over wateroverlast in Meerssen ondanks hitte goed bezocht

ProfielfotoKevin Heuts 26-07-2019 383 keer bekeken 0 reacties

Op 24 juli organiseerde Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst om belanghebbenden kennis te laten nemen van de inhoud van het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.

De bijeenkomst gaf inwoners de gelegenheid om vragen te stellen over de betekenis van de plannen voor hen persoonlijk.

Ondanks de hitte kwamen bijna dertig inwoners van Meerssen en omgeving op de bijeenkomst in Gemeenschapshuis De Stip af. Grote kaarten, foto’s en een uitgebreide toelichting gaven hen inzicht in de voorgenomen plannen.

Het Ontwerpprojectplan beschrijft dat het waterschap drie nieuwe regenwaterbuffers wil aanleggen en zeven bestaande buffers wil vergroten. Daarmee realiseert het waterschap in deze eerste fase ongeveer 25% buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 m3. Deze opgave is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen, de LLTB, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg op 8 november 2018 ondertekenden.  De voorgestelde maatregelen maken deel uit van het programma Water in Balans.

Vervolgtraject
Het Ontwerpprojectplan Waterwet en het bijbehorende ontwerpleggerbesluit voor de andere geplande regenwaterbuffers (fase 2) zullen in de loop van 2020 ter visie worden gelegd. De Rijksbijdrage die Meerssen eerder dit jaar ontving om wateroverlast tegen te gaan, heeft de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen planning in een stroomversnelling gebracht.

Inloopbijeenkomst gemist?
Tot en met 29 augustus liggen het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ter visie. Deze documenten zijn ook online in te zien op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/ (publicatiedatum: 18 juli). Heeft u naar aanleiding van het online bekijken van de stukken vragen over de plannen? Neem dan contact op met Ellen te Boekhorst, omgevingsmanager gebiedsproject Meerssen, via e.teboekhorst@waterschaplimburg.nl of 06-83099169.

Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Meerssen is één van de gebiedsprojecten van Water in Balans. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen