Aanleg gronddammen tegen wateroverlast in Meerssen gestart

ProfielfotoKevin Heuts 26-09-2018 779 keer bekeken 0 reacties

Wethouder Paul Sanders van de gemeente Meerssen en Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg bezochten vandaag de werkzaamheden aan de tijdelijke  gronddammen in aanleg  in het stroomgebied van de Watervalderbeek  in  Meerssen.

De vier tijdelijke gronddammen  worden  als noodmaatregel  aangelegd tegen de eventuele wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Daarnaast wordt ook nog een tijdelijke dam aangelegd van zogenaamde big bags. In totaal zijn deze maatregelen goed voor een berging tijdens een hevige neerslagperiode van 6.000 m3 water. De werkzaamheden zijn op 24 september begonnen  en duren naar verwachting vier tot zes weken. 

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei is er op veel plekken wateroverlast ontstaan. De regenwaterbuffers in het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd tijdens de buien, maar door de buitengewone intensiteit van de buien ontstond er toch wateroverlast. Met name in Meerssen, maar ook elders in het Heuvelland. Daarom is het waterschap aan de slag met het nemen van noodmaatregelen in het Heuvelland om de overlast van mogelijke buien in de nabije toekomst te kunnen beperken.

Maatregelen in Meerssen
De gronddammen zijn aarden dammen die met gras worden ingezaaid. Ze liggen in het stroomgebied van de Watervalderbeek, op eigendom van WML, gemeente en SBB. Ze zijn maximaal 1,5 meter hoog en hebben een buis die een afgepaste hoeveelheid water afvoert. De dam van bigbags komt in Meerssen-West op eigendom van de gemeente te liggen. Met deze maatregelen willen gemeente en waterschap overlast in de nabije toekomst  al wat verminderen. Dit vooruitlopend op de structurele maatregelen op 23 potentiele bufferlocaties die in Meerssen  in voorbereiding zijn. Die moeten uiteindelijk zo’n 90.000 m3 water bergen en gerealiseerd zijn voor 2025.

Op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar (Projecten - Meerssen) zijn visualisaties van de dammen in de omgeving te bekijken. Op dit platform worden inwoners van Meerssen ook uitgenodigd om mee te denken over de structurele maatregelen tegen de wateroverlast.
Overige maatregelen die de gemeente Meerssen en het waterschap hebben getroffen:

·         Verlagen fietspad aan de Proost Beaufortstraat, hierdoor kan het water doorstromen richting de Geul.

·         Maatregelen bij parkeerplaats ’t Bergske zodat het water beter afgevoerd kan worden.

·         Verhogen landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen om het water tegen te houden. Het betreft een oppervlakte van 6.000 m2.

·         Aanleggen van een waterberging van 760 m3 bij het kindcentrum.

Optimaliseren regenwaterbuffers Heuvelland
Daarnaast is het waterschap al gestart om in het gehele Heuvelland  versneld een aantal bestaande regenwaterbuffers aan te pakken. Zo wordt de capaciteit van een aantal buffers geoptimaliseerd en wordt de instroom van water vanuit de omgeving naar deze buffers verbeterd.

Zelf maatregelen nemen blijft noodzakelijk
Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, blijft het voor inwoners nodig om ook zelf maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van schotjes of zandzakken. Ook agrariërs kunnen bijdragen door waar mogelijk op eigen perceel een buffer aanleggen.

Passende oplossing
Josette van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van WL: “Hopelijk verzachten deze maatregelen de komende periode de overlast die ons mogelijk nog te wachten staat in Limburg. We willen als waterschap zo snel mogelijk de al geplande structurele maatregelen realiseren, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Met deze tijdelijke maatregel hopen we een passende oplossing te bieden en mogelijke overlast in de nabije toekomst een klein beetje minder te maken, tot we met de definitieve maatregelen aan de slag kunnen. Immers: elke druppel telt!”

Wethouder mr. Paul Sanders van de gemeente Meerssen:  “Meerssen is een van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma ‘Water in Balans’ van het waterschap. We zetten nu een eerste stap met enkele tijdelijke (nood)maatregelen in de hoop dat deze de overlast al wat verminderen. In de komende tijd gaan we samen verder met de uitwerking van de structurele maatregelen. Zo gaan we met elkaar naar water in balans!”


Water in Balans
Het actieprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de benoemde gebiedspilots verkennen de betrokken organisaties en inwoners de knelpunten en wordt gezocht naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn. Naar verwachting worden in het najaar de eerste samenwerkingsovereenkomsten getekend. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen