Vergunningenprocedures Meerssen fase 2 zijn onderweg

03-10-2022 448 keer bekeken 0 reacties

Het ontwerp projectplan heeft ter inzage gelegen, en daar zijn geen zienswijzen op ingediend. Op dit moment ligt het definitieve projectplan, dat ongewijzigd is gebleven tov het ontwerp, wederom ter inzage (tot en met 31 oktober). Ook de Omgevingsvergunning wordt binnenkort gepubliceerd.

Voordat de schop in de grond kan heeft het waterschap een aantal vergunningen nodig. Enerzijds is dat een 'watervergunning' wat het projectplan Waterwet feitelijk is, en die procedure loopt via het waterschap. Anderzijds is dat een Omgevingsvergunning, en deze wordt door de gemeente - indien zij akkoord zijn met de plannen - verleend.

Het is voor belanghebbenden bij beide procedures mogelijk om een zienswijze in te dienen. Uiteraard hoopt het waterschap dat zij iedereen in aanloop naar deze vergunning heeft gesproken en eventuele vragen beantwoorden of zorgen weggenomen. Maar mocht er toch aanleiding zijn om een zienswijze in te dienen op deze vergunningen dan is dat ieders goed recht.

Het projectplan Waterwet is te vinden via deze link:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-10523.html

Zodra de Omgevingsvergunning is verleend en deze ook ter inzage ligt zullen wij dat ook via deze weg laten weten. Houd ook de website van de gemeente Meerssen in de gaten, zij zijn verantwoordelijk voor deze procedure.

Het zal onder meer afhankelijk zijn van de snelheid van deze procedures wanneer het werk aan Meerssen fase 2 aanbesteedt kan worden. Daarnaast zijn ecologische eisen die gesteld worden wanneer er gewerkt kan worden kaderstellend, waarbij onder meer rekening gehouden moet worden met het broedseizoen (maart-juni). Als bekend is wanneer de schop in de grond gaat wordt ook dat uiteraard in de omgeving gecommuniceerd.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen