Voorkeursvariant Mechelderbeekdal

Sanne Maruanaja 04-04-2024 39 keer bekeken 0 reacties

Waterschap Limburg heeft samen met de Gemeente Gulpen-Wittem en de gemeente Vaals afgelopen twee jaar gewerkt aan een verkenning om wateroverlast in het Mechelderbeekdal te verminderen.

Naast deze drie partijen hebben ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de LLTB, provincie Limburg, het Elisabeth Strouven Fonds en diverse agrariërs, ondernemers en inwoners meegedacht over maatregelen om de wateroverlast te verminderen.

We hebben diverse gesprekken gevoerd om de wateroverlast in beeld te brengen en mogelijke maatregelen te benoemen. Daarna zijn deze mogelijke maatregelen met betreffende grondeigenaren besproken om het draagvlak te toetsen. Hieruit is een selectie van maatregelen ontstaan die kansrijk lijken om verder uit te werken. Deze set aan maatregelen noemen wij de voorkeursvariant Mechelderbeekdal.

Voorkeursvariant
Op 29 november 2023 en op 17 januari 2024 hebben we een middag en avond georganiseerd om deze voorkeursvariant te presenteren aan alle overige geïnteresseerden en betrokkenen. Ondanks dat er nog een mooie opkomst was, beseffen wij dat niet iedereen de kans heeft gekregen om de voorkeursvariant in te zien. De eerste keer in verband met problemen bij de postbezorging en de tweede keer in verband met de extreme sneeuwval. Daarom hebben wij besloten de voorkeursvariant online met jullie te delen, voorzien van een uitgebreide toelichting. Via deze link kunt u de voorkeursvariant inzien/downloaden.

Planvormingsfase
Met deze voorkeursvariant ronden wij de eerste (verkennings)fase af en gaan door naar de planvormingsfase. In deze planvormingsfase gaan we de maatregelen uit de voorkeursvariant verder concreet maken tot realisatie. Dat wil zeggen dat ontwerpen verder worden gedetailleerd, benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en vergunningen worden aangevraagd. Ook in deze fase zullen we direct belanghebbenden weer actief benaderen en overige geïnteresseerden informeren via deze website.

Vragen? Stel deze het liefst vóór 11 april a.s.
Mocht u nog vragen hebben over de voorkeursvariant of tips willen meegeven voor het vervolg, neem dan contact op met Anouk Dewitte (via telefoonnummer 06 – 11201595). Op donderdag 11 april a.s. maakt omgevingsmanager Anouk Dewitte helaas haar laatste werkdag. Tot er een opvolger bekend is kunt u uw vragen stellen aan communicatieadviseur Sanne Maruanaja via waterinbalans@waterschaplimburg.nl

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen