Inloopbijeenkomst Mechelderbeekdal presentatie maatregelenpakket goed verlopen

Sanne Maruanaja 14-12-2023 136 keer bekeken 0 reacties

Op woensdag 29 november jl. organiseerde Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst om belanghebbenden en andere geïnteresseerden kennis te laten nemen met de aanpak van wateroverlast en het voorkeurspakket aan maatregelen voor het Mechelderbeekdal.

In de kern van Mechelen, in café de Paardestal, gaven we inwoners de gelegenheid om kennis te nemen van het voorkeurspakket aan maatregelen dat is samengesteld in overleg met de werkgroepleden. Het betreft een voorkeurspakket van maatregelen om de wateroverlast in het Mechelderbeekdal te verminderen. Mensen waren in de gelegenheid om vragen te stellen over de betekenis van dit voorkeurspakket voor hen persoonlijk. Daarnaast konden mensen van deze gelegenheid gebruikmaken om aandachtspunten mee te geven. Dit voorkeurspakket wordt in de planvormingsuitfase verder in detail uitgewerkt. Ook in deze planvormingsuitfase worden belanghebbenden betrokken bij de vervolgstappen. 

Ondanks fout in postbezorging toch een goede opkomst 
Helaas is er iets misgegaan bij de postbezorging, waardoor diverse belanghebbenden te laat op de hoogte zijn gesteld van deze bijeenkomst. Desondanks kwamen er toch meer dan twintig inwoners op de bijeenkomst af. Een kaart van het waterschap, een kaart van de gemeente, en een mondelinge toelichting gaven hen inzicht in de voorgenomen plannen met betrekking tot deze voorkeursvariant. Voor de mensen die niet tijdig in de gelegenheid zijn gesteld om te komen, organiseren wij een nieuwe bijeenkomst, zie kopje nieuwe inloopbijeenkomst. 

Aandachtspunten 
Mensen konden het voorkeurspakket aan maatregelen op kaart bekijken en ze kregen een mondelinge toelichting op de voorgenomen plannen met betrekking tot deze voorkeursvariant. Tevens konden mensen de gemeentelijke plannen bij de Commandeurstraat inzien. Er waren verschillende medewerkers van het waterschap, het adviesbureau en de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig bij de tafels om de vragen te beantwoorden. Diverse mensen hebben ook gebruik gemaakt van de gelegenheid om aandachtspunten aan ons mee te geven. Deze punten zullen we meenemen in de verdere planuitwerking en zo nodig verwerken op de kaart met de voorkeursvariant.  

Knop 4 maatregelen 
Tijdens de bijeenkomst was het ook mogelijk om langs onze (nieuw ingerichte) knop 4 'stand' te lopen, waar waterschap collega Max van Leeuwen stond om geïnteresseerde inwoners meer uitleg te geven over maatregelen, die zij zelf kunnen nemen om hun woning beter te beschermen. Er zijn diverse soorten schotjes aan bewoners gedemonstreerd en mensen konden hier vragen over stellen. Knop 4 gaat namelijk over de maatregelen die in en rondom het huis kunnen worden aangebracht.  

Nieuwe (gelijke) inloopbijeenkomst voor personen die niet in de gelegenheid waren te komen 
Wij vinden het vervelend dat door (te) late postbezorging diverse belangstellenden niet in de gelegenheid waren om onze bijeenkomst te bezoeken. Wij organiseren daarom aankomend jaar, in januari, een nieuwe bijeenkomst voor alle belangstellenden, die deze bijeenkomst hebben gemist. Wilt u naar deze bijeenkomst komen? Dan vragen wij u zich aan te melden voor de nieuwsbrief, via deze link. Op deze manier ontvangt u rechtstreeks een uitnodiging op het e-mailadres dat u doorgeeft.  

Op de hoogte blijven 
Wilt u reageren of meedenken of op de hoogte blijven van het project? Dan vragen wij u om u éénmalig te registreren. Als u ingelogd bent, kunt u vervolgens met alle projecten meedoen. Op deze manier wordt u ook automatisch op de mailinglijst gezet, waardoor u direct een melding ontvangt wanneer er een nieuwsbericht of uitnodiging wordt geplaatst. Let op; Wanneer u ingelogd bent vergeet dan niet om op deze pagina rechtsboven op ‘volgen’ te klikken. Ditzelfde geldt ook voor deze pagina met alle nieuwsberichten en alle andere pagina’s die u interesseren. Zo weet u zeker dat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws. 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met omgevingsmanager Anouk Dewitte via +31 611201595. U kunt ook een e-mail sturen naar A.Dewitte@waterschaplimburg.nl 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen