In gesprek met Anouk Dewitte en Louis Broersma

Meike Hekers 22-12-2022 243 keer bekeken 0 reacties

Anouk Dewitte (omgevingsmanager bij Waterschap Limburg) en Louis Broersma (projectmanager bij Sweco) zijn nauw betrokken bij het project. Wat doen zij eigenlijk en wie werken er verder nog mee?

Wat is jouw rol in het project Anouk?

Anouk: “Ik ben de omgevingsmanager van Waterschap Limburg voor dit project. Ik ben verantwoordelijk voor de relatie met alle interne en externe betrokkenen. Ook houd ik me bezig met de vergunningen.”

Wat vind je leuk aan dit werk?

Anouk: “Het is mooi om een project te zien ontwikkelen. Het begint met een kaart van een gebied dat je alleen kent van een wandeling in het weekend. In de loop van de tijd komt die kaart steeds meer tot leven. Je ontdekt waar welke waterstroom loopt en waar welke straat ligt (dat was best wel een klus met mijn vrouwenbrein 😊), je leert de mensen in het gebied kennen en hoort de verhalen van de vreselijke overlast die vorig jaar juli is ervaren. Het is fijn om te merken hoe mensen hun gebiedskennis en ideeën voor oplossingen met ons willen delen. Ook de harmonieuze samenwerking tussen partijen als natuur en landbouw geeft een goed gevoel. Er zijn zeker wel discussies, maar altijd met goed respect voor elkaar. Ik hoop dat we hier samen met de omgeving een project kunnen realiseren waarna mensen zich een stuk veiliger gaan voelen als er een bui op komst is en we het landschap ook nog een stukje mooier maken.”

Welke andere mensen zijn er betrokken bij dit project?

Anouk: “Er zijn best veel mensen bij het project betrokken. Dit omdat iedereen zijn eigen specialisme heeft en we binnen het waterschap werken volgens het Integraal Project Management (IPM) model. Dit is een samenwerkingsmodel dat uitgaat van vijf rollen in een project:

De contractmanager brengt de risico’s die kunnen ontstaan in een project in kaart en bekijkt hoe we deze kunnen beheersen. De technisch manager is verantwoordelijk voor de technische, organisatorische en inhoudelijke inbreng in het project. De manager projectbeheersing stelt de planning op en bewaakt de planning en de risico’s. De projectmanager stuurt het projectteam aan, is eindverantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen en is binnen het waterschap het eerste aanspreekpunt. En tot slot is er de omgevingsmanager voor de relatie met alle betrokkenen. Daarnaast zijn er nog diverse specialisten betrokken bij het project, zoals een hydroloog, een ecoloog, een gebiedsbeheerder, een landbouwspecialist, een grondverwerver en een communicatieadviseur.

Het kan dus zijn dat je tijdens een bijeenkomst meerdere mensen aantreft, omdat iedereen zijn eigen kennis inbrengt.”

Waarom heeft het waterschap ondersteuning van Sweco gevraagd?

Anouk: “Als waterschap hebben we meerdere projecten die we tegelijkertijd doen, waardoor het soms niet lukt om alles zelf te doen. Bovendien hebben we ook niet altijd de benodigde kennis in huis. We hebben daarom ondersteuning gevraagd. Via een mini competitie is Sweco de winnende partij geworden. Zij doen onder andere alle modelberekeningen voor ons, zij leiden de gebiedssessies, zij werken alle visies en varianten uit en voeren samen met ons de individuele gesprekken. Op deze manier kunnen wij als waterschap ons concentreren op de mijlpalen voor het het project, de afstemming binnen het waterschap, de onderlinge samenwerking met alle partijen en de bestuurlijke zaken. Wij zijn erg tevreden over deze samenwerking. Sweco heeft het project goed onder controle, zaken lopen volgens planning en de medewerkers zijn erg betrokken bij het werk.”

Wat is de rol van Sweco?

Louis: “Vanuit Sweco zetten we ook een IPM team in met een projectleider, een omgevingsmanager, een technisch manager, contractmanager en manager projectbeheersing. Daarbij voeren we ook de hydrologische berekeningen uit en zetten we een hydroloog in die ons voorziet van de nodige modelanalyses. Dit is de kern van het project. Daarnaast zetten we diverse specialisten in zoals een ecoloog, landschapsarchitect, werkvoorbereider en kostendeskundige, tekenaars en kenner van grondzaken en duurzaamheid. Ik sta zelf met een been in de aansturing van het team, maar ook met een been in de begeleiding van het proces. Elke maand hebben we een samenwerkdag met het waterschap waarbij we de voortgang doornemen en waarbij we met een werkgroep met stakeholders stappen zetten om te komen tot uiteindelijk een voorkeursvariant.”

Hoe vinden jullie het om WL te ondersteunen bij dit project?

Louis: “Het is erg boeiend om de aanpak van verkenningen zoals ik die eerder heb toegepast in andere projecten ook toe te passen op een project waarin een beekdal centraal staat. Het is een prachtig gebied en je werkt met en voor de mensen die in dit gebied wonen, werken en recreëren. Dat maakt het werk voor mij extra relevant en boeiend. Het is bovendien erg prettig samenwerken met het waterschap en andere betrokken partijen, waarbij we samen leren en ontdekken wat er nodig is en de stappen zetten naar uiteindelijk een voorkeursvariant medio 2023. We werken echt samen, waarbij we elkaar aanvullen waar dat nodig is.”

Waarom duurt een verkenning zo lang?

Louis: “Een verkenning kost vooral tijd omdat je alle betrokkenen stapsgewijs mee wilt nemen in de keuze van een voorkeursvariant uit een set varianten. Verder kost het tijd omdat je meerdere varianten uitwerkt en daaruit een keuze moet maken voor een voorkeursvariant. Een verkenning kost daardoor al snel een jaar doorlooptijd en bij een complexer project al snel 1,5 tot 2 jaar.”

Oproep!  

Vind je het zelf leuk om iets te vertellen in de rubriek “in gesprek met” over hoe jij het Mechelderbeekdal of het project beleeft of wil je jouw ervaringen met wateroverlast in het verleden met iedereen in het gebied, meld je dan bij omgevingsmanager Anouk Dewitte (a.dewitte@waterschaplimburg.nl) Wij kunnen je verhaal dan delen in deze nieuwsbrief.

 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen