Status aanpak wateroverlast Mechelderbeekdal

Meike Hekers 22-12-2022 194 keer bekeken 0 reacties

Het afgelopen half jaar hebben we hard gewerkt aan de overall natuur- en landschapsvisie en de landbouwvisie voor het gebied. Beide producten zijn in concept klaar. We bespreken deze visies nog een keer met de betrokken partijen en daarna worden ze definitief.

Samen met een werkgroep van belanghebbende partijen zijn er drie varianten uitgewerkt voor de verschillende maatregelenpakketten:
- een variant waarbij we maximaal inzetten op maatregelen aan het watersysteem zelf.
- een variant waarbij we maximaal inzetten op maatregelen om het water vast te houden waar het valt.
- een variant, die een mix is van de bovenste varianten en waarbij ook gekeken is naar wat realiseerbaar is in de praktijk.


Uit deze drie varianten kiezen we in 2023 een voorkeursvariant. Na de zomer van 2023 werken we deze variant verder uit in de planuitwerkingsfase.
Hoe we straks die varianten gaan wegen en beoordelen hebben we vastgelegd in een afwegingskader. Ook hier is de werkgroep bij betrokken. In het voorjaar kunt u de varianten bekijken tijdens een inloopmiddag/avond en kunt u ons wellicht nog helpen om deze aan te scherpen.
De aanleg van de voorrangsmaatregel regenwaterbuffer Vijlenstraat is inmiddels gestart. Met bewoners van de Hoofdstraat en de Commandeurstraat kijken we naar mogelijke maatregelen om de eigen woning te beschermen. Ook is de gemeente hier al gestart met maatregelen aan de riolering.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen