Projectplan aanleg regenwaterbuffer Vijlenstraat ter inzage

Met Elkaar Beheerder 24-10-2022 178 keer bekeken 0 reacties

Op 11 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan aanleg regenwaterbuffer Vijlenstraat te Vijlen vastgesteld. Omdat uitvoering van het projectplan tot een aanpassing van de legger van Waterschap Limburg leidt is ook de legger gewijzigd.

Aanleg regenwaterbuffer Vijlenstraat te Vijlen is een deelproject van de grote verkenning Mechelderbeekdal. De verkenning Mechelderbeekdal is eind 2021 gestart om het regionale watersysteem klimaatbestendig in te richten en te laten voldoen aan de provinciale normering. Vanwege de grote opgave en de langere doorlooptijd van de verkenning wordt dit deelproject vooruitlopend op het integrale plan uitgewerkt.

De maatregelen die getroffen worden voor realisatie van de regenwaterbuffer Vijlenstraat zijn tweeledig:

  • 1. de aanleg van een regenwaterbuffer van circa 5.000 m³ en
  • 2. maatregelen om het water vanaf de openbare weg en vanuit de beek richting de buffer te geleiden.

Het vastgestelde projectplan en het besluit tot wijziging van de legger liggen van 19 oktober 2022 tot 30 november 2022 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. De documenten zijn ook online in te zien via deze link.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen