Status aanpak wateroverlast Mechelderbeekdal

Met Elkaar Beheerder 20-06-2022 262 keer bekeken 0 reacties

December 2021 zijn we gestart met de aanpak van wateroverlast Mechelderbeekdal.

Alle inwoners en eigenaren binnen het gebied hebben een brief gehad met daarin toegelicht hoe wij gezamenlijk wateroverlast willen aanpakken en hoe wij mensen daarbij willen betrekken. Ook is er een enquĂȘte uitgezet om de wateroverlast en mogelijke oplossingen beter in kaart te brengen. Bij het zoeken naar mogelijke maatregelen gaan we uit van de volgorde vasthouden, bergen, afvoeren. We willen in eerste instantie zoveel mogelijk maatregelen nemen om water vast te houden daar waar het valt en het te remmen voordat het vanaf de plateaus de helling afstroomt. Voor het zoeken naar maatregelen hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een overall natuur- en landschapsvisie en een landbouwvisie voor het gebied. 

Omdat de aanpak een lange doorlooptijd kent, zijn we daarnaast op zoek gegaan naar deelprojecten (Snel-Aan-De-Slag maatregelen) die we versneld op kunnen pakken. Zo zijn we in de Vijlenstraat samen met de gemeente Vaals aan de slag om maatregelen te bedenken die lokaal wateroverlast beperken, maar ook helpen voor Mechelen. De gemeente is inmiddels al gestart met het aanpakken van de Vijlenstraat zelf en in het najaar zal het waterschap hier een regenwaterbuffer realiseren. Eind juli/ begin augustus leggen we hiervoor het ontwerp projectplan ter inzage.

In de Commandeurstraat in Mechelen hebben inmiddels twee inwonersavonden plaatsgevonden. De gemeente gaat hier druk aan de slag met aanpassingen aan de riolering om het water sneller af te voeren. Het waterschap en gemeente gaan nu in gesprek met individuele inwoners om samen te kijken naar mogelijke oplossingen bij de huizen zelf. Halverwege september plannen we een eerste bijeenkomst met inwoners van de Hoofdstraat. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Kijk vooral ook op deze website om het nieuws in de gaten te houden!

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen