Voortgang aanpak wateroverlast Lemiers en Oud Lemiers

Sanne Maruanaja 03-07-2023 90 keer bekeken 0 reacties

Begin 2023 zijn we gestart met de aanpak van wateroverlast Lemiers en Oud Lemiers. Alle inwoners en eigenaren binnen het gebied hebben een brief ontvangen met daarin toegelicht hoe wij gezamenlijk wateroverlast willen aanpakken en hoe wij mensen daarbij willen betrekken.

Ook is er een enquĂȘte uitgezet om de wateroverlast en mogelijke oplossingen beter in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn te bekijken via dit nieuwsbericht.

Bij het zoeken naar mogelijke maatregelen gaan we uit van de volgorde: water vasthouden, bergen, afvoeren. We willen in eerste instantie zoveel mogelijk bronmaatregelen nemen om water vast te houden daar waar het valt en het te remmen voordat het vanaf de plateaus de helling afstroomt.

Voor het zoeken naar bronmaatregelen vindt binnenkort een eerste werkgroepbijeenkomst plaats met belanghebbende partijen.

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen