Denk mee met aanpak wateroverlast Lemiers!

Carlene Meertens 29-03-2023 107 keer bekeken 0 reacties

Vul de enquête in.

Beste deelnemer aan de enquête voor Lemiers. Helaas is er een fout in de enquête geslopen, waardoor in eerste instantie de vragen m.b.t. wateroverlast in de eigen woning niet beantwoord konden worden. Mocht u voor 7 april de enquête hebben ingevuld, zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit nogmaals wilt doen. Alvast hartelijk dank.

Waterschap Limburg werkt samen met de Gemeente Vaals aan het tegengaan van Wateroverlast in het gebied rondom de Selzerbeek en zijn zijbeken in Lemiers. Waterschap Limburg is de kartrekker van dit project, dat valt onder het programma Water in Balans.

Door klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland, zoals in juli 2021 ook merkbaar was in onder andere Lemiers en Oud Lemiers.

Waterschap Limburg gaat gezamenlijk met de Gemeente Vaals en hopelijk met u als inwoner, ondernemer of belanghebbende de mogelijkheden onderzoeken hoe het gebied Lemiers beter bestand kan worden gemaakt tegen overlast bij heftige buien. Daarbij bouwen we voort op plannen die eerder al lokaal in gang zijn gezet om de wateroverlast te verminderen.

Ons uiteindelijke doel is het nemen van structurele maatregelen, maar naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2021 zullen er ook gericht voorrangsmaatregelen in het gebied plaatsvinden om eventuele overlast voor de korte termijn weg te nemen.

Deze enquête is onderdeel van de verkenning voor maatregelen in het gehele gebied Lemiers-Oud Lemiers. We hopen daarmee de wateroverlast in kaart te brengen, ervaringen te delen en gezamenlijk mogelijke oplossingen in beeld te brengen en de leefomgeving te verbeteren.

Het resultaat van de verkenning zal een set maatregelen zijn die gericht is op het klimaatbestendig maken van het gehele gebied. Wij noemen dat de zogenaamde “voorkeursvariant”. We kijken daarbij naar mogelijke maatregelen in de natuur en in de landbouw, in de beken zelf en naar maatregelen in het bebouwd gebied. Ook nemen we daarbij andere opgaven in het projectgebied mee als “meekoppelkans”, mits deze een bijdrage leveren aan het verminderen van wateroverlast.

Uw input en ideeën zijn voor ons erg belangrijk. Niemand kent het gebied zo goed als u. Daarom willen wij u graag ter voorbereiding op de volgende stap in de aanpak van wateroverlast enkele vragen stellen middels deze enquête.

Klik hier om de enquête in te vullen. 

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen