Herinrichting Geleenbeek traject Millen-Nieuwstadt

ProfielfotoKevin Heuts 29-03-2022 702 keer bekeken 0 reacties

Het traject van de Geleenbeek Millen-Nieuwstadt voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). WL gaat met bewoners verkennen of er mogelijkheden zijn om de Geleenbeek ook hier te herstellen.

Het doel is om het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de KRW. “Dit betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte moeten geven. We verbeteren de waterkwaliteit, hebben aandacht voor de ecologie en zorgen dat vissen weer makkelijk door de beek kunnen zwemmen richting hun paaigronden, waar ze zich voortplanten”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. Ook hoort er een onderzoek bij dit project of er een regenwaterbuffer kan worden aangelegd. Deze buffer moet het aantal riooloverstorten verminderen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit.

Kennis en ervaring

Bij de plannenmakerij wil het waterschap uitdrukkelijk rekening houden met de kennis, en gebruikmaken van de gebiedservaring en wensen vanuit de omgeving. Daarom wordt bij deze verkenning de omgeving intensief betrokken. Dit gebeurt op diverse manieren. Zoals tijdens een bewonersavond op dinsdag 19 april. Een volgende bewonersavond zal in september 2022 gehouden worden.

Hebt u vragen over dit project? Meld u dan bij omgevingsmanager Paul Geurts, p.geurts@waterschaplimburg.nl, tel.: 0646184539.

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen