Waterschap Limburg samen met gemeente Beekdaelen aan de slag

Sanne Maruanaja 16-11-2023 137 keer bekeken 0 reacties

Op woensdag 15 november tekenden gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg een uitvoeringsovereenkomst voor het project Hegge, in Schinnen.

In deze overeenkomst staat welke partij verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden en wanneer deze klaar moeten zijn. Samen zet de gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg de schouders onder het aanpakken van wateroverlast.

In het verleden heeft in Hegge meerdere keren wateroverlast plaatsgevonden. Naar aanleiding van de klimaatveranderingen is opnieuw hevige wateroverlast ontstaan. Door de buitengewone intensiteit van de buien en de meegesleurde modder is veel overlast én schade ontstaan. 

In de huidige situatie stroomt het water bij hevige neerslag vanuit het landelijke gebied naar de woningen van het buurtschap Hegge. De combinatie met water uit de stedelijke omgeving zorgt voor wateroverlast in en rondom de woningen. Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen willen daarom de (ernstige) wateroverlast in de Hegge te verminderen. Hiertoe is een pakket aan maatregelen samengesteld en beschreven in het projectplan Waterwet. 

Maatregelen 
Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit het aanleggen van een regenwaterbuffer. Het water van  de buffer wordt via een ondergrondse leegloopleiding naar de bermsloot van de A76 geleid. Inmiddels zijn er ter voorbereiding op deze werkzaamheden een aantal proefsleuven gemaakt om de exacte posities van de bestaande kabels en leidingen in de stoep te bepalen. 

Planning en uitvoering 
De (voorbereidende) werkzaamheden gaan van start in de week van 8 januari 2024. Dit omvat het plaatsen van de bouwkeet, het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van een bemaling om de werkzaamheden onder droge omstandigheden uit te voeren. 

Na de voorbereidende werkzaamheden wordt er verdergegaan met de aanleg van de leegloopleiding. De start is vanaf Hegge 96, en op die manier wordt er een weg gewerkt door de straat, naar de nieuwe regenwaterbuffer. Vervolgens wordt de buffer en het toegangspad gerealiseerd, gevolgd door werkzaamheden bij Eyskensweg, buffer Diependaalseweg en in de buurt van het Gasunieterrein.  

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen