Projectplan waterwet Hegge

Meike Hekers 07-02-2023 181 keer bekeken 0 reacties

Vanaf 6 februari 2023 ligt het projectplan waterwet ‘Water in Balans – Hegge Schinnen’ en het besluit tot wijziging van de legger gedurende 6 weken ter inzage. De plannen zijn in te zien op het kantoor van Waterschap Limburg en in het gemeentehuis van de gemeente Beekdaelen.

De plannen zijn ook hier digitaal in te zien. 

In de huidige situatie stroomt het water bij hevige neerslag vanuit het landelijke gebied naar de woningen van het buurtschap Hegge te Schinnen. De combinatie met water uit de stedelijke omgeving zorgt voor wateroverlast in en rondom de woningen. Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen zijn voornemens om de (ernstige) wateroverlast in de Hegge te verminderen. Hiertoe is een pakket aan maatregelen samengesteld en beschreven in het projectplan Waterwet.


Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit het:
1. aanleggen regenwaterbuffer Hegge. Het water van de de buffer wordt via een ondergrondse leegloopleiding naar de bermsloot van de A76 geleid;
2. optimaliseren instroomvoorziening van de reeds bestaande regenwaterbuffer Diependaalsweg;
3. verbeteren en aanleggen van diverse watergeleidingselementen waardoor afstromend regenwater naar de buffers, of naar plekken waar het afstromend water geen (of minder) overlast veroorzaakt, wordt geleid.

Met de maatregelen zoals beschreven in het projectplan wordt voor het overgrote deel van de woningen een bescherming geboden tot een T=25. Voor ten minste één woning is het nodig om maatregelen aan of nabij de woning te treffen om wateroverlast te voorkomen.


Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het besluit tot wijziging van de legger heeft betrekking op:
1. de maatregelen zoals beschreven in het projectplan waterwet ‘Water in Balans – Hegge Schinnen’;
2. de bestaande ondergrondse leegloopleiding op het Emma4-terrein tot aan de Geleenbeek.

Ontwerp projectplan
Het ontwerp projectplan met bijbehorend ontwerp besluit tot wijziging van de legger heeft vanaf 21 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienwijze ontvangen, het ontwerp projectplan is aangepast.


 

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen