Tervisielegging stukken aanpak wateroverlast Hegge

Met Elkaar Beheerder 22-09-2022 180 keer bekeken 0 reacties

De officiële plannen voor Hegge worden gepubliceerd. De formele tervisielegging is vanaf 21 september 2022 voor de duur van 6 weken.

Met een aantal grondeigenaren is het waterschap nog in gesprek om de grondverwerving, ten behoeve van de voor het project benodigd ruimtebeslag, te regelen. Dit proces gaat door om tot overeenstemming te komen voor het uitvoeren van de plannen. Om doorlooptijd te besparen starten we al met de formele procedures. Het ontwerp projectplan ligt nu ter inzage.  Indien noodzakelijk kunnen voor de terinzagelegging van het projectplan waterwet nog wijzigingen doorgevoerd worden.  

Het gaat om 2 besluiten:  

1. Het Ontwerp Projectplan Waterwet Hegge  

In het Ontwerp Projectplan staan de maatregelen uitgewerkt die het waterschap wil nemen in buurtschap Hegge en Heggerweg.   

2. Het Ontwerpbesluit voor het wijzigen van de Legger  

- de maatregelen zoals beschreven in het ontwerpprojectplan 
waterwet ‘Water in Balans – Hegge Schinnen’;  

- de bestaande ondergrondse leegloopleiding op het  
Emma4-terrein tot aan de Geleenbeek.  

Vanaf 21 september liggen bovengenoemde stukken ter visie gedurende 6 weken. Eenieder kan de plannen inzien. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen via https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.  Ze liggen zowel in het gebouw van Waterschap Limburg aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond als ook op het gemeentehuis van Beekdaelen aan het Deweverplein 1 te Nuth.  

0  reacties

Over Met elkaar

Samen met elkaar zetten we ons graag in voor voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Hier lees je over projecten bij jou in de buurt en kun je meewerken aan oplossingen die Limburg waterbestendig maken. Lees meer >

 

 

 

 

Cookie-instellingen